Bài 20: Luyện tập

Bài 20: Luyện tập trang 32 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 3 = …5 + 7 = …3 + 9 = …
11 – 8 = …12 – 5 = …12 – 3 = …
11 – 3 = …12 – 7 = …12 – 9 = …

Trả lời:

8 + 3 = 115 + 7 = 123 + 9 = 12
11 – 8 = 312 – 5 = 712 – 3 = 9
11 – 3 = 812 – 7 = 512 – 9 = 3

Bài 2. Số?

Bumbii Bài 20: Luyện tập trang 32 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 20: Luyện tập trang 32 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Bài 3. a) Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H3

b) Tính:

11 – 3 – 1 = …              17 – 2 – 6 = …

15 – 4 – 2 = …              14 – 7 – 5 = …

Trả lời:

a) em nối như sau:

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H4

b) 11 – 3 – 1 = 7                17 – 2 – 6 = 9

    15 – 4 – 2 = 7                 14 – 7 – 5 = 2

Bài 4. Chọn số trừ trong các số đã cho và tính hiệu (theo mẫu):

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H5
11 – 4 = 7
11 – … = …
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
12 – 6 = 6
12 – … = …
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

Trả lời:

11 – 4 = 7
11 – 7 = 4
11 – 5 = 6
11 – 8 = 2
11 – 1 = 10
11 – 3 = 8
11 – 2 = 9
11 – 9 = 2
11 – 6 = 5
12 – 6 = 6
12 – 4 = 7
12 – 7 = 5
12 – 5 = 7
12 – 8 = 4
12 – 1 = 11
12 – 3 = 9
12 – 2 = 10
12 – 9 = 3

Bài 5. Bác Sứa có 15 giỏ phong lan, bác đã bán đi 7 giỏ. Hỏi Bác Sứa còn lại bao nhiêu giỏ phong lan?

Phép tính:   ….   ….   ….   =   ….

Trả lời: Bác Súa còn lại …. giỏ phong lan

Trả lời:

Phép tính:   15 – 7  =  8

Trả lời: Bác Súa còn lại 8 giỏ phong lan
Bài 20: Luyện tập

Xem bài giải trước: Bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
Xem bài giải tiếp theo: Bài 21: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x