Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng

Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Dưới đây là cân nặng của các vật liệu dùng để trồng cây cho cả khối.
· Bốn bao đất mùn cân nặng 120 kg.
· Hai túi sỏi cân nặng 30 kg.
· Ba bao vụn gỗ cân nặng 45 kg.

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bốn bao đất mùn cân nặng là:
A. 2 tạ
B. 1 tạ 2 yến
C. 1 tấn 2 tạ
D. 1 200 g

b) Đ, S?
Tổng cân nặng của hai túi sỏi và ba bao vụn gỗ là 7 yến 5 kg. \(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải:
a) Ta có:
2 tạ = 200 kg
1 tạ 2 yến = 100 kg + 20 kg = 120 kg
1 tấn 2 tạ = 1 000 kg + 200 kg = 1 200 kg
1 200 g = 1 kg 2 g

Vậy bốn bao đất mùn cân nặng là: 1 tạ 2 yến.

Em khoanh vào đáp án B.

b) Tổng cân nặng của hai túi sỏi và ba bao vụn gỗ là:
30 kg + 45 kg = 75 kg
Đổi 75 kg = 7 yến 5 kg.
Vậy em điền Đ.

Tổng cân nặng của hai túi sỏi và ba bao vụn gỗ là 7 yến 5 kg. \(\fbox{ Đ }\)

Đề Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Cho các khu đất với hình dạng và kích thước như hình dưới đây.

Bumbii Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Em hãy tô màu khu đất mà em chọn cho lớp để trồng đậu.
Khu đất đó có diện tích là …… m2.

Hướng dẫn giải:
Em hãy tô màu khu đất mà em chọn và tính diện tích của khu đất đó để điền vào chỗ chấm.
Diện tích khu đất thứ nhất là: 1 x 8 = 8 m2
Diện tích khu đất thứ hai là: 2 x 3 = 6 m2
Diện tích khu đất thứ ba là: 2 x 5= 10 m2

Nếu em tô màu khu đất thứ nhất thì em điền:
Khu đất đó có diện tích là 8 m2.

Bumbii Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Thực hiện tương tự nếu em chọn khu đất khác.

Đề Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Khu đất của lớp em cần tưới 8 l nước để làm ẩm đất trước khi trồng đậu. Dưới đây là thời gian để ba giàn tưới phun được 8 l nước.
Giàn 1: 6 phút
Giàn 2: 500 giây
Giàn 3: 6 phút 10 giây

Giàn tưới chậm nhất là:
A. Giàn 1
B. Giàn 2
C. Giàn 3

Hướng dẫn giải:
Em đổi về một đơn vị đo thời gian rồi so sánh để tìm ra giàn nào tưới chậm nhất:
Ta có:
6 phút = 360 giây
6 phút 10 giây = 370 giây

So sánh: 360 < 370 < 500
Vậy giàn tưới chậm nhất là: Giàn 1.

Em khoanh vào A.

Đề Bài 4: a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Nhà bác học, linh mục Grê-gô Giô-han Men-den (Gregor Johann Mendel) đã làm thí nghiệm với cây đậu Hà Lan vào năm 1854.

Năm đó thuộc thế kỉ ……

b) Đ, S?
Biết rằng nếu một năm là năm nhuận thì điều kiện đầu tiên là số năm đó phải chia hết cho 4.
Vậy năm 1854 là năm nhuận.
\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải:
a) Ta có 1854 thuộc kỉ XIX.
Nhà bác học, linh mục Grê-gô Giô-han Men-den (Gregor Johann Mendel) đã làm thí nghiệm với cây đậu Hà Lan vào năm 1854.
Năm đó thuộc thế kỉ XIX.

b) Ta có:
1854 : 4 = 463 dư 2
Biết rằng nếu một năm là năm nhuận thì điều kiện đầu tiên là số năm đó phải chia hết cho 4.
Vậy năm 1854 là năm nhuận. \(\fbox{ S }\)

Tiết 2

Đề Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Em quét sân giúp ông bà. Diện tích của cái sân khoảng:
A. 40 mm2
B. 40 cm2
C. 40 dm2
D. 40 m2

Hướng dẫn giải:
Liên hệ với thực tế, em thấy chiều dài và rộng của sân thường đo bằng mét.
Vậy đơn vị diện tích của cái sân thường m2, khoảng: 40 m2.

Em khoanh vào D.

Đề Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Lúc quét sân, em thấy bể nước có ghi năm xây là 2018.
a) Cái bể nước được xây vào thế kỉ …..
b) Tính đến nay, cái bể nước đã xây được …… năm.

Hướng dẫn giải:
Năm 2018 thuộc thế kỉ XXI.
Năm nay là năm 2023, vậy bể cá đã xây được: 2023 – 2018 = 5 năm.

Em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Cái bể nước được xây vào thế kỉ XXI.
b) Tính đến nay, cái bể nước đã xây được 5 năm.

Đề Bài 3: Em giúp bố mua ống nhựa để lắp một hệ thống tưới vườn rau của ông bà như hình vẽ. Mỗi mét ống nhựa giá 10 000 đồng.

Bumbii Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Em phải mua khoảng ….. m ống nhựa.

b) Khoanh những tờ tiền em định dùng để trả cho chú bán hàng.
Gợi ý: Em có thể tính tiền để trả cho từng đoạn ống nhựa (2 m, 4 m, 1m và 3 m) rồi cộng lại để ra tổng số tiền cần trả.

Bumbii Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Em tính tổng chiều dài ống nhựa cần mua:
2 + 4 + 1 + 3 = 10 m.
Em điền vào chỗ chấm:

Em phải mua khoảng 10 m ống nhựa.

b) Mỗi mét ống nhựa giá 10 000 đồng.
Tổng số tiền cần để mua ống nhựa là:
20 000 + 40 000 + 10 000 + 30 000 = 100 000 đồng.
Khoanh những tờ tiền em định dùng để trả cho chú bán hàng là:
1 tờ 10 000 đồng, 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Bumbii Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Em hãy kể những công việc em có thể hoàn thành trong 90 giây để giúp đỡ gia đình, ví dụ: gấp quần áo, cất gọn đôi giày, so đũa….

Hướng dẫn giải:
Những công việc em có thể hoàn thành trong 90 giây để giúp đỡ gia đình là:
Cho quần áo vào máy giặt, khóa cửa trước khi đi ngủ, xếp gọn bàn ghế sau khi ăn, rót nước mời ba mẹ…

Tiết 3

Đề Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Em dự tính mua 3 l nước ngọt để mời những người cùng làm với mình. Em có hai lựa chọn như sau.
· Mua 8 lon nước ngọt, mỗi lon 375 mvà giá 16 000 đồng một lon.
· Mua 3 chai nước ngọt, mỗi chai 1 250 ml và giá 29 000 đồng một chai.

Em hãy chọn một trong hai lựa chọn trên. Với lựa chọn của mình, em phải trả …………. đồng.

Hướng dẫn giải:
Đổi: 3 l = 3 000 ml
Mua 8 lon nước ngọt, mỗi lon 375 ml được:
375 × 8 = 3 000 ml

Mua 3 chai nước ngọt, mỗi chai 1 250 ml được:
1 250 × 3 = 3 750 ml

Em cần 3 l hay 3 000 ml nước ngọt nên:
Em chọn mua 8 lon nước ngọt, mỗi lon 375 ml
Em phải trả số tiền là:
16 000 × 8 = 128 000 (đồng)

Đề Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Em làm sàn nhà bằng cách dùng keo dán bốn chai thuỷ tinh giống nhau vào một tấm ván gỗ cứng thành bốn chân như nhà sàn. Biết sàn nhà có thể chịu được cân nặng tối đa là 18 yến. Vậy sàn nhà có thể chịu được cần nặng không quá …………. kg.

Bumbii trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Biết sàn nhà có thể chịu được cân nặng tối đa là 18 yến.
Đổi: 18 yến = 180 kg

Vậy sàn nhà có thể chịu được cần nặng không quá 180 kg.

Đề Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Em cắt bìa cứng thành một cánh cửa hình chữ nhật với kích thước như trong hình H. Diện tích của cả cánh cửa là ……….. dm2. Sau đó, em khoét bỏ bốn ô hình chữ nhật giống nhau trên cánh cửa ấy với kích thước như trong hình. Phần diện tích bị khoét là ……..dm2.

Bumbii trang 68 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hình H

Hướng dẫn giải:
Diện tích của cả cánh cửa là: 8 x 16 = 128 dm2
Phần diện tích bị khoét bằng diện tích một ô cửa x 4:
3 x 2 x 4 = 24 dm2

Em điền như sau:
Em cắt bìa cứng thành một cánh cửa hình chữ nhật với kích thước như trong hình H. Diện tích của cả cánh cửa là 128 dm2. Sau đó, em khoét bỏ bốn ô hình chữ nhật giống nhau trên cánh cửa ấy với kích thước như trong hình. Phần diện tích bị khoét là 24 dm2.

Đề Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Em muốn gấp 8 chú ngựa và 6 chú vẹt để treo trang trí quanh nhà. Biết để gấp mỗi chú ngựa em cần 90 giây và để gấp mỗi chú vẹt em cần 80 giây.

Vậy em cần tất cả ………. giây để gấp xong.

Hướng dẫn giải:
Thời gian để gấp 8 chú ngựa là:
90 x 8 = 720 giây
Thời gian để gấp 6 chú vẹt là:
80 x 6 = 480 giây
Thời gian để gấp 8 chú ngựa và 6 chú vẹt là:
720 + 480 = 1 200 giây

Em điền như sau:
Vậy em cần tất cả 1 200 giây để gấp xong.

Xem bài giải trước: Bài 19: Giây, thế kỉ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 21: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x