Bài 20: Đề-xi-mét vuông

Bài 20: Đề-xi-mét vuông trang 48 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1. Chuyển đổi các số đo diện tích.
a) 4 dm² = .?. cm²
7 dm² = .?. cm²
12 dm² = .?. cm²
b) 200 cm² = .?. dm²
900 cm² = .?. dm²
1000 cm² = .?. dm²
c) Mẫu: 3 dm² 50 cm² = 350 cm²
3 dm² = 300 cm²
300 cm² + 50 cm² = 350 cm²

14 dm² 70 cm²= .?. cm²
8 dm² 6 cm² = .?. cm²

Trả lời:

Ta có 1 dm² = 100 cm². Do đó em đổi các số đo diện tích dưới đây như sau:

a) 4 dm² = 400 cm²
7 dm² = 700 cm²
12 dm² =1 200 cm²
b) 200 cm² = 2 dm²
900 cm² = 9 dm²
1000 cm² = 10 dm²
c) 14 dm² 70 cm²= .?. cm²
14 dm² = 1 400 cm²
1 400 cm² + 70 cm² = 1 470 cm²

8 dm² 6 cm² = .?. cm²
8 dm² = 800 cm²
800 cm² + 6 cm² = 806 cm²

2. Câu nào đúng, câu nào sai?

Bumbii Bài 20: Đề-xi-mét vuông trang 48 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Câu nào đúng, câu nào sai? Hình vuông A, hình chữ nhật B

a) Hình A và hình B có diện tích bằng nhau.
b) Hình A và hình B có chu vi bằng nhau.
c) Tổng diện tích hai hình là 101 dm².

Trả lời:

Diện tích hình A là: 1 dm²
Diện tích của hình B là: 20 x 5 = 100 cm² = 1 dm².
a) Hình A và hình B có diện tích bằng nhau. Đúng.

Chu vi hình A là: 1 dm x 4 = 4 dm = 40 cm.
Chu vi hình B là: (20 + 5) x 2 = 50 cm.
b) Hình A và hình B có chu vi bằng nhau. Sai.

Tổng diện tích hai hình là: 1 dm² + 1 dm² = 2 dm²
c) Tổng diện tích hai hình là 101 dm². Sai

3. Chọn ý trả lời đúng.
Hình bên là mặt bàn hình chữ nhật.

Bumbii Bài 20: Đề-xi-mét vuông trang 48 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 3. Chọn ý trả lời đúng. Hình bên là mặt bàn hình chữ nhật.


Diện tích mặt bàn là:
A. 480 cm²
B. 480 dm²
C. 48 cm²
D. 48 dm²

Trả lời:

Đổi 4 dm = 40 cm.
Diện tích mặt bàn hình chữ nhật là: 40 x 120 = 4 800 cm² = 48 dm².

Em chon đáp án D.

Thử thách

Số?
Hai miếng giấy kẻ ô vuông cạnh 1 dm được xếp như hình bên tạo thành hình M.

Bumbii Bài 20: Đề-xi-mét vuông trang 48 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Hai miếng giấy kẻ ô vuông cạnh 1 dm được xếp như hình bên tạo thành hình M.
  • Chu vi của hình M là .?. cm.
  • Diện tích của hình M là .?. cm².

Trả lời:

Chu vi hình M là tổng các cạnh của hình M.
Ta có: 1 dm = 10 cm
Vậy Chu vi hình M là:
10 + 5 + 5+ 10 + 10 + 5 + 5 + 10 = 60 cm.

Bumbii trang 48 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Chu vi hình M

Diện tích của một miếng giấy hình vuông là: 1 dm²
Diện tích của hai miếng giấy hình vuông là: 2 dm² = 200 cm²
Khi ghép hai mảnh giấy hình vuông trên thành hình M thì có một hình vuông nhỏ có cạnh 5 cm bị chồng lên nhau. Do đó diện tích hình M bằng diện tích hai hình vuông trừ đi diện tích ô vuông nhỏ bị chồng lên này.
Diện tích một hình vuông nhỏ bị chồng lên nhau là: 5 x 5 = 25 cm².
Vậy diện tích hình M là: 200 – 25 = 174 cm².

Bumbii trang 48 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Diện tích hình M.

Xem bài giải trước: Bài 19: Tìm số trung bình cộng
Xem bài giải tiếp theoBài 21: Mét vuông
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x