Bài 2: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100

  1. Tính:

a) 10 + 3 = …….              14 – 4 = …….           10 + 9 = …….

    10 + 6 = …….              17 – 7 = …….            19 – 9 = …….

b) 13 + 5 = …….             19 – 4 = …….            12 + 3 = …….

    11 + 6 = …….           18 – 5 = …….             3 + 12 = …….

Lời giải:

a) 10 + 3 = 13               14 – 4 = 10            10 + 9 = 19

    10 + 6 = 16               17 – 7 = 10            19 – 9 = 10

b) 13 + 5 = 18               19 – 4 = 15            12 + 3 = 15

    11 + 6 = 17               18 – 5 = 13             3 + 12 = 15

2. Đặt tính rồi tính:

32 + 25             74 + 3                47 + 30

48 – 13              28 – 5                 69 – 60

Lời giải:

3. Tính

a) 80 + 10 = …….            40 + 20 + 10 = …….            50 + 10 + 20 = …….

    60 – 40 = …….              80 – 30 + 40 = …….             30 + 60 – 50 = …….

b) 7 + 3 + 4 = …….           9 + 1 – 5 = …….           8 + 2 – 1 = …….

   10 + 2 + 1 = …….        13 – 3 – 4 = …….            15 – 5 + 3 = …….

Lời giải:

a)

80 + 10 = 90            40 + 20 + 10 = 70            50 + 10 + 20 = 80

60 – 40 = 20             80 – 30 + 40 = 90             30 + 60 – 50 = 40

b)

7 + 3 + 4 = 14           9 + 1 – 5 = 5          8 + 2 – 1 = 9

10 + 2 + 1 = 13        13 – 3 – 4 = 6           15 – 5 + 3 = 13

4. Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Lời giải:

(Những chỗ khoanh tròn là lỗi sai, các bạn lưu ý cách đặt vị trí số hàng đơn vị cho đúng)

5. Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Lời giải:

6. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Lời giải:

Xem bài giải trước: Bài 1: Ôn tập các số đến 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-toan-lop-2-nxb-canh-dieu/ 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
5 2 đánh giá
Article Rating
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x