Bài 19: Bảng chia 6

Bài 19: Bảng chia 6 trang 41 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Tính:
a) 6 × 2 = ……  
12 : 6 = ……
12 : 2 = …
…  

6 × 7 = ……  
42 : 6 = ……  
42 : 7 = ……  

6 × 9 = …….
54 : 6 = ……
54 : 9 = ……

b) 24 g : 6 = …….
60 cm : 6 = ……. 
36 l : 6 = …….

Lời giải:

a) 6 × 2 = 12
12 : 6 = 2
12 : 2 = 6

6 × 7 = 42
42 : 6 = 7
42 : 7 = 6

6 × 9 = 54
54 : 6 = 9
54 : 9 = 6

b) 24 g : 6 = 4 g  
60 cm : 6 = 10 cm  
36 l : 6 = 6 l

2: Số?

Số bị chia123024181645423654
Số chia663645666
Thương2

Lời giải:

Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
Ta điền vào bảng như sau:

Số bị chia123024181645423654
Số chia663645666
Thương258349769

3: Số?
a) Có 18 quả dâu tây, chia đều cho 6 bạn. Mỗi bạn được … quả dâu tây. Ta có phép chia … : … = …

Bumbii Bài 19: Bảng chia 6 trang 41 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. Có 18 quả dâu tây, chia đều cho 6 bạn

b) Có 18 quả dâu tây, chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dâu tây đó đủ chia cho … bạn. Ta có phép chia … : … = …

Lời giải:

a) Có 18 quả dâu tây, chia đều cho 6 bạn. Mỗi bạn được 3 quả dâu tây. Ta có phép chia 18 : 6 = 3

b) Có 18 quả dâu tây, chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dâu tây đó đủ chia cho 3 bạn. Ta có phép chia 18 : 6 = 3

4: Anh Hưng nuôi 48 con chim bồ câu trong các chuồng, mỗi chuồng có 6 con. Hỏi anh Hưng có bao nhiêu chuồng chim bồ câu?

Lời giải:

Bài giải
Anh Hưng có số chuồng chim bồ câu là:
48 : 6 = 8 (chuồng)
Đáp số: 8 chuồng

5: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 6.

Lời giải:
Mỗi phần quà cần 6 kg gạo.
Bác Hoa có 36 36 kg gạo thì chia được số phần quà là:
36 : 6 = 6 phần quà.

Xem bài giải trước: Bài 18: Bảng chia 4
Xem bài giải tiếp theo: Bài 20: Giảm một số đi một số lần
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x