Bài 13: Luyện tập

Bài 13: Luyện tập trang 28 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: a) Tính nhẩm:
4 × 4 = ……
8 × 10 = ……

5 × 2 = ……
3 × 9 = ……

2 × 8 = ……
7 × 3 = ……

6 × 6 = ……
9 × 5 = ……

b) Nêu các phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Bumbii Bài 13: Luyện tập trang 28 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. b) Nêu các phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Lời giải:

a) Dựa vào các bảng nhân đã học em thực hiện phép tính như sau:

4 × 4 = 16
8 × 10 = 80  

5 × 2 = 10
3 × 9 = 27

2 × 8 = 16 
7 × 3 = 21 

6 × 6 = 36
9 × 5 = 45

b) Hình 1: Mỗi hàng có 2 chấm.
6 hàng như thế có: 2 × 6 = 12 (chấm)
Hoặc: Mỗi cột có 6 chấm.
2 cột như thế có: 6 × 2 = 12 (chấm)

Hình 2: Mỗi hàng có 7 chấm.
3 hàng như thế có: 7 × 3 = 21 (chấm)
Hoặc: Mỗi cột có 3 chấm.
7 cột như thế có: 3 × 7 = 21 (chấm).

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 13: Luyện tập trang 28 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

2: a) Tính nhẩm:
4 × 1 = ……  
1 × 4 = ……

9 × 1 = ……
1 × 9 = ……

1 × 7 = ……
7 × 1 = ……

5 × 1 = ……
1 × 5 = ……

Nhận xét: Số nào nhân với 1 cũng có kết quả bằng chính nó.

b) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn.

Bumbii Bài 13: Luyện tập trang 28 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. b) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn.

Lời giải:

a) Em tính nhẩm như sau:

4 × 1 = 4
1 × 4 = 4

9 × 1 = 9
1 × 9 = 9

1 × 7 = 7
7 × 1 = 7

5 × 1 = 5
1 × 5 = 5

b) Một số ví dụ tương tự câu a là:

1 × 1 = 1  

2 × 1 = 2
1 × 2 = 2  

3 × 1 = 3
1 × 3 = 3  

6 × 1 = 6
1 x 6 = 6  

1 × 8 = 8
8 x 1 = 8

10 × 1 = 10
1 x 10 = 10

3: a) Đọc nội dung sau và thảo luận với bạn

Bumbii trang 28 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.  Số nào nhân với 0 cũng đều cho kết quả bằng 0.

b) Tính nhẩm:
0 × 7 = ……
7 × 0 = ……

0 × 9 = ……
9 × 0 = ……

0 × 5 = ……
5 × 0 = ……

0 × 1 = ……
1 × 0 = ……

c) Lấy ví dụ tương tự và chia sẻ với bạn.

Lời giải:

a) Số nào nhân với 0 cũng đều cho kết quả bằng 0.
Số 0 nhân với số nào cũng đều cho kết quả bằng 0.

b) Tính nhẩm:
0 × 7 = 0
7 × 0 = 0

0 × 9 = 0
9 × 0 = 0

0 × 5 = 0
5 × 0 = 0

0 × 1 = 0
1 × 0 = 0

c) Một số ví dụ tương tự:
0 × 2 = 0
2 × 0 = 0

0 × 3 = 0
3 × 0 = 0

0 × 4 = 0
4 × 0 = 0

0 × 6 = 0
6 × 0 = 0

0 × 8 = 0
8 × 0 = 0

0 × 10 = 0
10 × 0 = 0

4: Xem tranh rồi viết một tình huống có phép nhân.

Bumbii trang 28 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 4: Xem tranh rồi viết một tình huống có phép nhân.

Lời giải:

Em có thể viết một trong các tình huống sau:

+ Có 2 đàn sóc đang qua cầu, mỗi đàn sóc có 6 con sóc.
Như vậy có tất cả: 2 × 6 = 12 (con sóc)

+ Mỗi khóm hoa có 8 bông hoa.
Như vậy 2 khóm hoa có: 8 × 2 = 16 (bông hoa)

+ Có 6 cặp khỉ đang đạp xe đi dạo.
Như vậy có tất cả: 6 × 2 = 12 (con khỉ)

+ Có 3 đàn thiên nga đang bơi dưới hồ, mỗi đàn có 4 con.
Vậy có tất cả: 3 × 4 = 12 (con thiên nga)

+ Mỗi con sóc ăn hết 8 hạt dẻ.
Vậy 2 con sóc ăn hết: 8 × 2 = 16 (hạt dẻ)

Xem bài giải trước: Bài 12: Bảng nhân 9
Xem bài giải tiếp theo: Bài 14: Luyện tập (Tiếp theo)
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x