Bài 11: LUYỆN TẬP

1. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Lời giải:

2. Tính nhẩm:

9 + 1 + 7 = …                     8 + 2 + 4 = …                     6 + 4 + 5 = …

9 + 8 = …                           8 + 6 = …                            6 + 9 = …

Lời giải:

9 + 1 + 7 = 17                     8 + 2 + 4 = 14                     6 + 4 + 5 = 15

9 + 8 = 17                           8 + 6 = 14                            6 + 9 = 15

3. a) Tính:

9 + 2 = …                     8 + 4 = …                     7 + 4 = …

2 + 9 = …                     4 + 8 = …                     4 + 7 = …

b) Nhận xét kết quả các phép tính trong từng cột

Lời giải:

a) 9 + 2 = 11                     8 + 4 = 12                     7 + 4 = 11

    2 + 9 = 11                     4 + 8 = 12                     4 + 7 = 11

b) Nhận xét: Kết quả các phép tính trong từng cột là bằng nhau

4. Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu. Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ?

Phép tính: ….  ….  …. = ….

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả …. con thỏ.

Lời giải:

Phép tính: 6 + 7 = 13

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ.

5. a) Thảo luận cách tính của Dung và Đức. Em thích cách nào hơn?

b) Thực hiện các phép tính sau theo cách em thích:

8 + 5 = …                       9 + 3 = …

8 + 6 = …                       5 + 6 = …

Lời giải:

a) Em thích cách đếm của Dung hơn

b)

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13                       

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14                       

5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 10 + 1 = 11

Xem bài giải trước: Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theo:

Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-toan-lop-2-nxb-canh-dieu/ 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
0 0 đánh giá
Article Rating
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x