Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Số?
a)

Bumbii Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1. Số?

b)

Bumbii Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. Tia số

c) Số liền trước của số 470 là \(\fbox{ ? }\). Số liền sau của số 489 là \(\fbox{ ? }\).
d) Số 715 gồm \(\fbox{ ? }\) trăm, \(\fbox{ ? }\) chục, \(\fbox{ ? }\) đơn vị
Ta viết 715 = \(\fbox{ ? }\) + \(\fbox{ ? }\) + \(\fbox{ ? }\)

Lời giải:
a)

Bumbii Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1.a.

b) Đếm các vạch chia để điền số thích hợp vào ô trống, mỗi vạch chia tương ứng với 1 đơn vị.

Bumbii Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1.b

c) Số liền trước số 470 là số 469.
Số liền sau số 489 là số 490.

d) Số 715 gồm 7 trăm, 1 chục, 5 đơn vị nên ta viết:
715 = 700 + 10 + 5

2: Quan sát tranh, thực hiện các yêu cầu sau:

Bumbii Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. các bạn thu gom vỏ chai

a) Viết tên bạn thu gom được nhiều vỏ chai nhựa nhất: ………….
b) Viết tên các bạn thu gom số lượng vỏ chai nhựa theo thứ tự từ nhiều đến ít:
………….; …………; …………; …………

Lời giải:
a) Ta thấy: 95 < 112 < 148 < 165.
Vậy bạn thu gom được nhiều vỏ chai nhựa nhất: bạn Hương.

b) Ta thấy: 165 > 148 > 112 > 95.
Viết tên các bạn thu gom số lượng vỏ chai nhựa theo thứ tự từ nhiều đến ít là: bạn Hương; bạn Hải; bạn Xuân; bạn Mạnh.

3: a) Em hãy ước lượng số con ong, số bông hoa trong hình sau rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Ước lượng: Có khoảng ….. con ong
Có khoảng …… bông hoa

Bumbii  trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. Ước lượng só con ong bông hoa

b) Em hãy đếm số con ong, số bông hoa ở hình trên rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Đếm: Có ….. con ong
Có ….. bông hoa

Lời giải:

a)

Bumbii  trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. Ước lượng só con ong bông hoa

Quan sát hình vẽ em thấy:
Có 3 nhóm ong, mỗi nhóm có khoảng 10 con ong. Ước lượng có khoảng 30 con ong.
Có 2 nhóm hoa, mỗi nhóm có khoảng 10 bông hoa và 3 bông hoa ở ngoài. Ước lượng có khoảng 23 bông hoa.
b) Sau khi đếm, em có: 32 con ong; 23 bông hoa.

4: Số ghế ghi trên vé xem biểu diễn ca nhạc của bố và Ngọc là 231 và 232. Em hãy chỉ dẫn giúp hai bố con Ngọc tìm được ghế của mình.

Bumbii  trang 4 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. dãy ghế

Lời giải:

Ta thấy số ghế trong hàng tăng dần từ trái qua phải. Số ghế 231 và 232 là hai số liền trước số 233.
Như vậy số ghế 231 và 232 nằm ở ghế thứ nhất và thứ hai từ bên trái sang của hàng đầu tiên.

Xem bài giải tiếp theo: Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x