Bài 1. Hàm số 

Chương 3 – Bài 1. Hàm số trang 58 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không nếu bảng giá trị tương ứng của chúng được cho bởi mỗi trường hợp sau:

Giải

a) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x vì mỗi giá trị của x chỉ xác định đúng một giá trị của y.

b) Đại lượng y không phải là hàm số của đại lượng x vì khi x = 1 ta xác định đúng 2 giá trị của y.

\(\)

2. a) Cho hàm số \(y = 2x + 10.\) Tìm giá trị của y tương ứng với mỗi giá trị sau của x:

\(x = -5;\ x = 0;\ x = \displaystyle\frac{1}{2}\)

b. Cho hàm số \(f(x) = -2x^2+1.\) Tính \(f(-1);\ f(0);\ f(1);\ f\left(\displaystyle\frac{1}{3}\right).\)

Giải

a) Khi \(x = -5\) thì \(y = 2. (-5) + 10 = 0.\)

Khi \(x = 0\) thì \(y = 2. 0 + 10 = 10.\)

Khi \(x = \displaystyle\frac{1}{2}\) thì \(y = 2. \displaystyle\frac{1}{2} + 10 = 11.\)

b) \(f(-1)= -2(-1)2+1 = -1.\)

\(f(0)= -2.02+1 = 1.\)

\(f(1)= -2.12+1 = -1.\)

\(f\left(\displaystyle\frac{1}{3}\right) = -2\left(\displaystyle\frac{1}{3}\right)2+1= \displaystyle\frac{7}{9}.\)

\(\)

3. Cho một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là \(7,8 g/cm^3.\)

a) Viết công thức tính khối lượng m (g) theo thể tích \(V\ (cm^3).\) Hỏi m có phải là hàm số của V hay không? Vì sao?

b) Tính khối lượng của thanh kim loại đó khi biết thể tích của thanh kim loại đó là \(V= 1\ 000\ cm^3.\)

Giải

a) Công thức tính khối lượng m (g) theo thể tích V: \(m = 7,8V.\)

Vậy m là hàm số của V vì với mỗi V ta chỉ xác định được một giá trị của m.

b) Khối lượng của thanh kim loại đó là:

\(m = 7,8 . 1\ 000 = 7\ 800\ (g)\)

\(\)

4. Dừa sáp là một trong những đặc sản lạ, quý hiếm và có giá trị dinh dưỡng cao, thường được trồng ở Bến Tre hoặc Trà Vinh. Giá bán mỗi quả dừa sáp là 200 000 đồng.

a) Viết công thức biểu thị số tiền y (đồng) mà người mua phải trả khi mua x (quả) dừa sáp. Hỏi y có phải là hàm số của x hay không? Vì sao?

b) Hãy tính số tiền mà người mua phải trả khi mua 10 quả dừa sáp.

Giải

a) Số tiền người mua phải trả khi mua x quả dừa sáp là: \(y = 200\ 000x\) đồng.

y là hàm số của x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được một giá trị của y.

b) Số tiền mà người mua phải trả khi mua 10 quả dừa sáp là: \(200\ 000.10 = 2\ 000\ 000\) đồng

\(\)

5. Bác Ninh gửi tiết kiệm 10 triệu đồng ở ngân hàng với kì hạn 12 tháng và không rút tiền trước kì hạn. Lãi suất ngân hàng quy định cho kì hạn 12 tháng là r%/năm.

a) Viết công thức biểu thị số tiền lãi y (đồng) theo lãi suất r%/năm mà bác Ninh nhận được khi hết kì hạn 12 tháng. Hỏi y có phải là hàm số của r hay không? Vì sao?

b) Tính số tiền lãi mà bác Ninh nhận được khi hết kì hạn 12 tháng, biết r = 5,6.

Giải

a) Số tiền lãi y (đồng) theo lãi suất r%/năm mà bác Ninh nhận được khi hết kì hạn 12 tháng:

\(y = 10.r\%\) (triệu đồng).

y là hàm số của r vì mỗi giá trị của r ta xác định đuọc một giá trị của y.

b) Số tiền lãi mà bác Ninh nhận được khi hết kì hạn 12 tháng, biết \(r = 5,6\) là:

\(y = 10.5,6\% = 0,56\) (triệu đồng) \(= 560 000\) (đồng).

\(\)

Xem bài giải trước: Bài tập cuối chương 2

Xem bài giải tiếp theo: Bài 2. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải bài tập SGK Toán Lớp 8 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x