Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Tập viết số.

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Học sinh tự thực hiện viết theo mẫu.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát tranh, đếm số vật trong tranh rồi điền vào ô trống.

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số chấm trong mỗi ô vuông để điền số thích hợp.

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát tranh, đếm số vật trong tranh rồi điền số tương ứng vào ô trống.

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm lùi các số từ 5 đến 0 rồi điền các số còn thiếu.

Bumbii Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu?

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số củ cà rốt đã tô màu.
a. Có 3 củ cà rốt đã tô màu.
b. Có 2 củ cà rốt đã tô màu.
c. Có 4 củ cà rốt đã tô màu.
d. Có 1 củ cà rốt đã tô màu.
e. Có 5 củ cà rốt đã tô màu.
g. Có 0 củ cà rốt đã tô màu.

Đề bài 4: Có bao nhiêu con gà ghi số 2?

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số con gà được ghi số 2.
Có 3 con gà được ghi số 2.

Luyện tập tiết 2

Đề bài 1: Chọn số thích hợp với số con vật.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số con vật trong mỗi tranh rồi khoanh vào số thích hợp.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
Cho thêm thùng lên xe để:
a) Trên xe có 3 thùng.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Trên xe có 5 thùng.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số thùng trên xe, rồi chọn thêm số thùng theo yêu cầu của bài toán.
a) Trên xe đã có 2 thùng, để trên xe có 3 thùng thì ta cần thêm 1 thùng nữa.
Em khoanh vào A.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Trên xe đã có 3 thùng, để trên xe có 5 thùng thì ta cần thêm 2 thùng nữa.
Em khoanh vào B.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Điền các số còn thiếu theo thứ tự 1, 2, 3, 4 và 5 và ngược lại.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề số 4: Số?

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số vật trong tranh rồi điền số vào ô trống.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải tiếp theo: Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x