Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Continue Reading

Hướng dẫn cài đặt Python trên Mac và Windows

Hướng dẫn cài đặt Python trên Mac và Windows

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Continue Reading

Có nên học lập trình Python không?

Trong bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Bumbii tìm hiểu về Python và qua…

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2: Các phép tính với số thập phân

Bài 2: Các phép tính với số thập phân

Continue Reading