CỘNG BẰNG CÁCH ĐẾM THÊM

Để tính được kết quả của phép cộng, đặc biệt là phép cộng trong phạm vi…

Continue Reading