Bài 47: Ước lượng tính

Bài 47: Ước lượng tính trang 104 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: a) Làm tròn…

Continue Reading