Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 3. Thông tin trên trang web

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet – Bài 3. Thông tin trên trang web…

Đọc bài

Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách –…

Đọc bài

Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy…

Đọc bài

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Đọc bài

Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Đọc bài

Bài 12: Làm quen với Scratch

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Đọc bài

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn hóa

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài