Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Làm quen với bài trình chiếu đơn…

Continue Reading

Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Làm quen với bài trình chiếu đơn…

Continue Reading

Bài học: Bảo vệ thông tin cá nhân

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Sử…

Continue Reading

Bài 3: Em tập thao tác với thư mục

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Continue Reading

Bài 2: Cây thư mục

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Continue Reading

Bài 1: Sắp xếp phân loại các tệp dữ liệu trong máy tính

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Continue Reading

Bài 2: Sơ đồ hình cây

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C1.…

Continue Reading

Bài 1: Sự cần thiết của sắp xếp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C1.…

Continue Reading

Bài 2: Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Xem tin tức và giải trí trên…

Continue Reading

Bài 1: Thông tin trên Internet

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Xem tin tức và giải trí trên…

Continue Reading