Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 16 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Continue Reading

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 15 Vở bài…

Continue Reading

Bài 7: Luyện tập chung

Bài 7: Luyện tập chung trang 14 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em…

Continue Reading

Bài 6: Số bị trừ – số trừ – hiệu

Bài 6: Số bị trừ – số trừ – hiệu trang 13 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Continue Reading

Bài 5: Số Hạng – Tổng

Bài 5: Số Hạng – Tổng trang 12 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các…

Continue Reading

Bài 4: Đề-xi-mét

Bài 4: Đề-xi-mét trang 10 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng…

Continue Reading

Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 8 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Continue Reading

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang…

Continue Reading

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 4 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh…

Continue Reading