Bài 61: Bảng chia 5

Bài 61: Bảng chia 5 trang 22 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Tính nhẩm:

10 : 5 = …5 : 5 = …15 : 5 = …
30 : 5 = …25 : 5 = …50 : 5 = …
40 : 5 = …45 : 5 = …35 : 5 = …

Trả lời:

10 : 5 = 25 : 5 = 115 : 5 = 3
30 : 5 = 625 : 5 = 550 : 5 = 10
40 : 5 = 845 : 5 = 935 : 5 = 7

Bài 2. Tính:

15kg : 5 = ….35cm : 5 = ….45l : 5 = ….
20kg : 5 = ….50dm : 5 = ….30l : 5 = ….

Trả lời:

15kg : 5 = 3kg35cm : 5 = 7cm45l : 5 = 9l
20kg : 5 = 4kg50dm : 5 = 10dm30l : 5 = 6l

Bài 3. Tính nhẩm:

5 x 3 = …5 x 9 = …5 x 6 = …
15 : 5 = …45 : 5 = …30 : 5 = …
15 : 3 = …45 : 9 = …30 : 6 = …

Trả lời:

5 x 3 = 155 x 9 = 455 x 6 = 30
15 : 5 = 345 : 5 = 930 : 5 = 6
15 : 3 = 545 : 9 = 530 : 6 = 5

Bài 4. Xem tranh rồi nói và viết số hoặc phép chia thích hợp:

a)

Bumbii Bài 61: Bảng chia 5 trang 22 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H1

Có 20 bạn, xếp đều vào 5 vòng tròn. Mỗi vòng tròn có … bạn.

Ta có phép chia ………………..

b)

Bumbii Bài 61: Bảng chia 5 trang 22 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H2

Có 15 cúc áo, khâu vào mỗi áo 5 cúc. Khâu đủ … chiếc áo.

Ta có phép chia ………………..

Trả lời:

a) Có 20 bạn, xếp đều vào 5 vòng tròn. Mỗi vòng tròn có 4 bạn. Ta có phép chia 20 : 5 = 4

b) Có 15 cúc áo, khâu vào mỗi áo 5 cúc. Khâu đủ 3 chiếc áo. Ta có phép chia 15 : 5 = 3

Bài 5. Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

Trả lời:

Hân có 25 cái kẹo, Hân chia số kẹo đó cho 5 đứa bạn thân. Mỗi bạn được 5 cái kẹo. Ta có phép chia 45 : 5 = 3
Bài 61: Bảng chia 5

Xem bài giải trước: Bài 60: Bảng chia 2
Xem bài giải tiếp theo: Bài 62: Số bị chia – số chia – thương
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x