Bài 37: Luyện tập chung

Bài 37: Luyện tập chung trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

58 + 17
………………
………………
………………
85 – 68
………………
………………
………………
49 + 9
………………
………………
………………
31 + 69
………………
………………
………………
100 – 24
………………
………………
………………
72 – 6
………………
………………
………………

Trả lời:

\[ \begin{array}{rr} &58 \\ + & \\ &17\\ \hline &75\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &85 \\ – & \\ &68\\ \hline &17\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &49 \\ + & \\ &9\\ \hline &58\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &31 \\ + & \\ &69\\ \hline &100\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &100 \\ – & \\ &24\\ \hline &76\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &72 \\ – & \\ &6\\ \hline &66\\ \end{array} \]

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bumbii Bài 37: Luyện tập chung trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 37: Luyện tập chung trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Bài 3. a) Tính:

20 + 30 + 50 = …

100 – 30 – 40 = …

100 – 8 – 10 = …

44 + 6 + 50 = …

11 + 22 + 66 = …

73 – 14 + 20  = …

b) Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Bumbii Bài 37: Luyện tập chung trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H3

Trả lời:

a) 20 + 30 + 50 = 50 + 50 = 100                             

100 – 30 – 40 = 70 – 40 = 30                 

100 – 8 – 10= 92 – 10 = 82

44 + 6 + 50 = 50 + 50 = 100             

11 + 22 + 66 = 33 + 66 = 99

73 – 14 + 20 = 59 + 20  = 79

b) Em thực hiện tính các phép tính, rồi nối với kết quả:

25 + 6 + 20 = 31 + 20 = 50
100 – 40 – 6 = 60 – 6 = 54
68 + 5 – 20 = 73 – 20 = 53
27 + 27 – 2 = 54 – 2 = 52

Bumbii Bài 37: Luyện tập chung trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H4

Bài 4. Sơn có 26 quả bóng, Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả. Hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Trả lời:

Hương có số quả bóng là:

26 + 14 = 40 (quả)

Đáp số: 40 quả bóng

Bài 5. Để về đích, bạn bút chì phải vượt qua thử thách là tìm ra đường đi qua các ô chứa phép tính có kết quả bằng 100. Em hãy vẽ đường giúp bạn bút chì tìm đúng đường cần đi:

Bumbii Bài 37: Luyện tập chung trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H5

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính, tìm ra các phép tính có kết quả bằng 100 và vẽ đường đi cho bạn bút chì theo các phép tính có kết quả 100 như sau:

Bumbii trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H6

Bài 37: Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 36: Luyện tập (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 38: Ki-lô-gam
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x