Bài 27: Em ôn lại những gì đã học

Bài 27: Em ôn lại những gì đã học trang 44 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 = …8 + 6 = …7 + 9 = …
4 + 9 = …6 + 8 = …9 + 7 = …
13 – 9 = …14 – 8 = …16 – 9 = …
13 – 4 = …14 – 6 = …16 – 7 = …

Trả lời:

9 + 4 = 138 + 6 = 147 + 9 = 16
4 + 9 = 136 + 8 = 149 + 7 = 16
13 – 9 = 414 – 8 = 616 – 9 = 7
13 – 4 = 914 – 6 = 816 – 7 = 9

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Bumbii Bài 27: Em ôn lại những gì đã học trang 44 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 27: Em ôn lại những gì đã học trang 44 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Bài 3. Số?

a) 

Số hạng445336
Số hạng25589
Tổng….….….….

b) 

Số bị trừ68771512
Số trừ52678
Hiệu….….….….

Trả lời:

a) Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng cho số hạng:

Số hạng445336
Số hạng25589
Tổng69581115

b) Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ cho số trừ:

Số bị trừ68771512
Số trừ52678
Hiệu167184

Bài 4. Tính:

9 – 3 + 6 = ….               35 + 10 – 30 = …. 

8 + 6 – 7 = ….               87 – 7 + 14 = ….

Trả lời:

9 – 3 + 6 = 12                 35 + 10 – 30 = 15 

8 + 6 – 7 = 7                    87 – 7 + 14 = 94

Bài 5. Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

Bài giải

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Trả lời:

Số bao xi măng chưa được chở là:

    98 – 34 = 64 ( bao)

Đáp số: 64 bao xi măng

Bài 6. a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

……………………………………
……………………………………
……………………………………

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài giải

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Trả lời:

a) Số tuổi của mẹ năm nay là:

     67 – 30 = 37 ( tuổi)

      Đáp số: 37 tuổi

b) Số tuổi của bố năm nay là:

    10 + 32 = 42 ( tuổi)

     Đáp số: 42 tuổi
Bài 27: Em ôn lại những

Xem bài giải trước: Bài 26: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 28: Bài kiểm tra số 1
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x