Bài 26: Luyện tập chung

Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

1. Tính nhẩm.
a) 1 000 000 + 600 000 – 200 000
200 000 + 400 000 – 30 000
b) 20 000 000 + (4 000 + 400 000)
1 000 000 + (90 000 – 70 000)

Trả lời:

a) 1 000 000 + 600 000 – 200 000
= 1 000 000 + (600 000 – 200 000)
= 1 000 000 + 400 000 = 1 400 000

200 000 + 400 000 – 30 000
= ( 200 000 + 400 000) – 30 000
= 600 000 – 30 000 =570 000

b) 20 000 000 + (4 000 + 400 000)
= 20 000 000 + 404 000 = 20 404 000

1 000 000 + (90 000 – 70 000)
= 1 000 000 + 20 000 = 1 020 000

2. Đ, S?

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Đ, S?

Trả lời:

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Sai vì đặt sai cột...

a) Sai vì đặt sai cột
b) Đúng
c) Sai vì tính toán sai.
d) Đúng

3. Nhà toán học Lê Văn Thiêm là tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam. Em hãy giải ô số bằng cách tính giá trị của các biểu thức sau đây để biết được năm sinh của ông.

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.  Năm sinh  Nhà toán học Lê Văn Thiêm

Trả lời:
Em thực hiện các phép tính:
999 999 999 + 1 = 1 000 000 000

82 831 – 82 822 = 9

36 000 000 + 1 000 000 – 6 000 000
=30 000 000 + 1 000 000
= 31 000 000

24 837 + (739 – 39 000)
= 24 837 + 700 000
= 724 873

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.  Năm sinh  Nhà toán học Lê Văn Thiêm 1981

Vậy nhà toán học Lê Văn Thiêm sinh năm 1918.

4. Mai và em Mi tiết kiệm được 80 000 đồng. Số tiền mà Mai tiết kiệm nhiều hơn số tiền mà em Mi tiết kiệm là 10 000 đồng. Hỏi mỗi người tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Trả lời

Bài giải
Số tiền mà Mai tiết kiệm được là:
(80 000 + 10 000) : 2 = 45 000 (đồng)
Số tiền mà em Mi tiết kiệm được là:
80 000 – 45 000 = 35 000 (đồng)

Luyện tập tiết 2

1. Đặt tính rồi tính.
83 738 + 12 533
137 736 + 902 138
96 271 – 83 738
1 039 874 – 902 138

Trả lời

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. đặt tính rồi tính

2. Tính bằng cách thuận tiện.
a) 73 833 + 3 992 – 3 833
b) 85 600 + 2 500 – 5 600
c) 30 254 + 10 698 + 1 746

Trả lời

a) 73 833 + 3 992 – 3 833
= (73 833 – 3 833) + 3 992
= 70 000 + 3 992 = 73 992

b) 85 600 + 2 500 – 5 600
= (85 600 – 5 600) + 2 500 
= 80 000 + 2 500 = 82 500

c) 30 254 + 10 698 + 1 746
= (30 254 + 1 746) + 10 698
= 32 000 + 10 698 = 42 698

3. Một quỹ nhân ái, ngày thứ nhất nhận được 28 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 47 250 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 80 250 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ nhân ái nhận được bao nhiêu tiền?

Trả lời

Bài giải
Cả ba ngày, quỹ nhân ái nhận được số tiên là:
28 500 000 + (47 250 000 + 80 250 000) = 156 000 000 (đồng)
Đáp số: 156 000 000 đồng

4. Lập một đề toán dựa vào sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Tóm tắt

Trả lời

Đề bài: An và Bình cùng kêu gọi quyên góp gạo cho chuyến đi từ thiện, biết tổng số gạo 2 bạn kêu gọi quyên góp được là 30 kg, An kêu gọi quyên góp nhiều hơn Bình 8 kg. Hỏi mỗi bạn kêu gọi quyên góp được bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:
Lượng gạo bạn An kêu gọi quyên góp được là:
(30 + 8) : 2 = 19 (kg)
Lượng gạo bạn Bình kêu gọi quyên góp được là:
30 – 19 = 11 (kg)

5. Đố em!

Số 178 265 được ghép từ 6 thẻ số như hình dưới đây.

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. thẻ số

Mỗi lượt di chuyển, Nam chỉ có thể đổi chỗ hai tấm thẻ cho nhau. Hỏi Nam cần ít nhất mấy lượt di chuyển để được số 268 157?

Trả lời

Nam cần ít nhất 3 lần di chuyển như sau:

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. lượt di chuyển thẻ số

Luyện tập tiết 3

1. Tính giá trị của mỗi hóa đơn dưới đây.

Bumbii trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hóa đơn

Trả lời:
Em tính tổng số tiền ghi trên mỗi hóa đơn, em được:

Bumbii trang 88 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Tổng hóa đơn

2. Mai và Mi cùng nhau gấp được 154 con hạc giấy. Mai gấp nhiều hơn Mi 12 con hạc giấy. Hỏi mỗi bạn gấp được bao nhiêu con hạc giấy?

Trả lời

Bài giải
Số hạc giấy mà Mai gấp được là:
(154 + 12) : 2 = 83 (con)
Số hạc giấy mà Mi gấp được là:
154 – 83 = 71 (con)
Đáp số: Mai: 83 con hạc giấy; Mi 71 con hạc giấy

3. Trong lễ hội trồng cây, Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Tiểu học Kim Đồng trồng được tất cả 450 cây. Trường Tiểu học Lê Lợi trồng ít hơn Trường Tiểu học Kim Đồng là 28 cây. Hỏi mỗi trường trồng được bao nhiêu cây?

Trả lời:

Bài giải
Trường Tiểu học Lê Lợi trồng được số cây là:
(450 – 28) : 2 = 211 (cây)
Trường Tiểu học Kim Đồng trồng được số cây là:
450 – 211 = 239 (cây)
Đáp số: Kim Đồng: 211 cây; Lê Lợi: 239 cây

4. Đố em!

Đặt một dấu cộng vào giữa các chữ số để được phép tính đúng.

9 2 6 8 1 1 2 9 = 1 0 3 9 7

Trả lời:
Em đặt dấu cộng vào vị trí bên dưới:
9 2 6 8 + 1 1 2 9 = 1 0 3 9 7

Xem bài giải trước: Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
Xem bài giải tiếp theo: Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x