Bài 1: Căn bậc hai

Bài 1: Căn bậc hai trang 6 Toán lớp 9.

1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

121;   144;   169;   225;   256;   324;   361;   400.

Lời giải:

+ Căn bậc hai số học của 121 là:

\(\sqrt{121}\) = 11, vì 11 ≥ 0 và 112 = 121.

Căn bậc hai của 121 là 11 và – 11.

+ Căn bậc hai số học của 144 là:

\(\sqrt{144}\)  = 12, vì 12 ≥ 0 và 122 = 144.

Căn bậc hai của 144 là 12 và – 12.

+ Căn bậc hai số học của 169 là:

\(\sqrt{169}\)  = 13, vì 13 ≥ 0 và 132 = 169.

Căn bậc hai của 169 là 13 và – 13.

+ Căn bậc hai số học của 225 là:

\(\sqrt{225}\)  = 15, vì 15 ≥ 0 và 152 = 225.

Căn bậc hai của 225 là 15 và – 15.

+ Căn bậc hai số học của 256 là:

\(\sqrt{256}\)  = 16, vì 16 ≥ 0 và 162 = 256.

Căn bậc hai của 256 là 16 và – 16.

+ Căn bậc hai số học của 324 là:

\(\sqrt{324}\) = 18, vì 18 ≥ 0 và 182 = 324.

Căn bậc hai của 324 là 18 và – 18.

+ Căn bậc hai số học của 361 là:

\(\sqrt{361}\)  = 19, vì 19 ≥ 0 và 192 = 361.

Căn bậc hai của 361 là 19 và – 19.

+ Căn bậc hai số học của 400 là:

\(\sqrt{400}\)  = 20, vì 20 ≥ 0 và 202 = 400.

Căn bậc hai của 400 là 20 và – 20.

2. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến số thập phân thứ ba).

a) x2 = 2;

b) x2 = 3;

c) x2 = 3,5;

d) x2 = 4,12;

Lời giải:

Nghiệm của phương trình x2 = a ( với a ≥ 0) là các căn bậc hai của a.

 a) x2 = 2 => x1 = \(\sqrt{2}\) và x2 = −√2-2

Dùng máy tính bỏ túi ta tính được:

\(\sqrt{2}\) ≈ 1,414213562

−\(\sqrt{2}\) ≈ -1,414213562

Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba là:

x1 = 1,414; x2 = – 1,414

b) x2 = 3 => x1 = \(\sqrt{3}\) và x2 = −\(\sqrt{3}\)-3

Dùng máy tính ta được:

\(\sqrt{3}\) ≈ 1,732050808

−\(\sqrt{3}\)-3 ≈ -1,732050808

Vậy x1 = 1,732; x2 = – 1,732

c) x2 = 3,5 => x1 = \(\sqrt{3,5}\) và x2 = −\(\sqrt{3,5}\)

Dùng máy tính ta được:

\(\sqrt{3,5}\) ≈ 1,870828693

−\(\sqrt{3,5}\) ≈ -1,870828693

Vậy x1 = 1,871; x2 = – 1,871

d) x2 = 4,12 => x1 = \(\sqrt{4,12}\) và x2 = −\(\sqrt{4,12}\)

Dùng máy tính ta được:

\(\sqrt{4,12}\) ≈ 2,029778313

−\(\sqrt{4,12}\) ≈ -2,029778313

Vậy x1 = 2,030 ; x2 = – 2,030

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x