Bài 2B. Điện toán đám mây và internet vạn vật

Điện toán đám mây và internet vạn vật trang 32 SGK Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading

Bài 1B. Mạng máy tính với cuộc sống

Mạng máy tính với cuộc sống trang 26 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 4A. Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội

Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội trang 20 SBT Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 3A. Thực hành sử dụng thiết bị số

Bài thực hành sử dụng thiết bị số trang 16 SBT Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading

Bài 2A. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học trang 10 SBT…

Continue Reading

Bài 1A. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin trang 5 SGK Tin Học…

Continue Reading