Bài 7: Thực hành tạo chương trình của em

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 6: Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 5: Tạo chương trình có nhân vật chuyển động

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 4: Tạo chương trình có nhiều nhân vật

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 3: Tạo chương trình có phong nền thay đổi

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 1: Làm quen với lập trình trực quan

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Continue Reading

Bài 2: Luyện gõ phím Shift

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím – Bài 2: Luyện gõ…

Continue Reading

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím – Bài 1: Em tìm…

Continue Reading

Bài 2: Máy tính giúp em tìm hiểu các Quốc gia

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn…

Continue Reading