Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đặt tính rồi tính.

458 – 333670 – 50209 – 6
367 – 15426 – 12815 – 5

Hướng dẫn giải
Em đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Phép tính: 458 – 333
Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 8 – 3 bằng 5, viết 5
Trừ chữ số hàng chục: 5 – 3 bằng 2, viết 2
Trừ chữ số hàng trăm: 4 – 3 bằng 1, viết 1
Vậy: 458 – 333 = 125.

Em thực hiện tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Bumbii Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Luyện tập

Đề bài 1: Tính nhẩm.

Bumbii Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tính kết quả mỗi phép cộng, phép trừ các số tròn trăm và số tròn chục.
7 trăm – 3 trăm = 400
700 – 300 = 400
Em thực hiện tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

700 – 300 = 400350 – 120 = 230
900 – 600 = 300670 – 60 = 610
800 – 200 = 600840 – 200 = 640
1 000 – 500 = 500490 – 300 = 190

Đề bài 2: Viết các phép tính.
Mẫu:

Bumbii Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào các số đã cho: 400, 600 và 1 000, ta có: 400 + 600 = 1 000.
Từ đó em lập các phép cộng và phép trừ tương ứng như sau:
600 + 400 = 1 000
1 000 – 600 = 400
1 000 – 400 = 600

Bumbii  trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Chữ số?

Bumbii trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tính nhẩm theo các cột dọc rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 5 + 4 = 9.
Cộng chữ số hàng chục: ? + 3 = 7, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 7 – 3 bằng 4.
Cộng chữ số hàng trăm: 7 + ? = 8, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 8 – 7 bằng 1.
Vậy: 745 + 134 = 879.

b) Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: ? – 1 = 2, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 2 + 1 bằng 3.
Trừ chữ số hàng chục: 7 – 5 = 2.
Trừ chữ số hàng trăm: 6 – ? = 2, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 6 – 2 bằng 4.
Vậy: 673 – 451 = 222

Em điền được như sau: 

Bumbii Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Máy bay BT 252 chở các kiện hàng ghi phép tính có kết quả là 252.
Tính kiện hàng không phải của máy bay BT 252
.

Bumbii Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tính kết quả các phép các phép ghi trên kiện hàng.
Ta có:
140 + 112 = 252               689 – 437 = 252
387 – 135 = 252              240 + 22 = 262

Phép tính 240 + 22 có kết quả khác số 252.
Vậy kiện hàng ghi phép tính 240 + 22 không phải của máy bay BT 252.

Đề bài 5: Số?

Bumbii trang 82 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số mét núi Bà Đen cao hơn núi Cấm = Chiều cao của núi Bà Đen – Chiều cao của núi Cấm.

Bài giải
Núi Bà Đen cao hơn núi Cấm số mét là:
986 – 705 = 281 (mét)
Đáp số: 281 mét

Xem bài giải trước: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Nặng hơn, nhẹ hơn
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x