Luyện tập chung

Chương 1 – Luyện tập chung trang 25 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1.33. Cho biểu thức \(P = 5x(3x^2y-2xy^2 + 1)-3xy(5x^2-3xy) + x^2y^2.\)

a) Bằng cách thu gọn, chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức P chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y.

b) Tìm giá trị của x sao cho \(P = 10.\)

Giải

a) \(P = 5x(3x^2y-2xy^2 + 1)-3xy(5x^2-3xy) + x^2y^2\)

\(= 15x^3y-10x^2y^2 + 5x-25x^3y + 9x^2y^2 + x^2y^2\)

\(= (15x^3y-25x^3y) + (9x^2y^2 + x^2y^2-10x^2y^2) + 5x\)

\(=-10x^3y + 5x.\)

\(\)

1.34. Rút gọn biểu thức:

\((3x^2 – 5xy – 4y^2).(2x^2+y^2)+(2x^4y – x^3y^3 – x^2y^4):\left(\displaystyle\frac{1}{5}xy\right)\)

Giải

\((3x^2 – 5xy – 4y^2).(2x^2+y^2)+(2x^4y – x^3y^3 – x^2y^4):\left(\displaystyle\frac{1}{5}xy\right)\)

\(= 6x^4-10x^3y-8x^2y^2 + 3x^2y^2-5xy^3-4y^4 + 10x^3-5x^2y^2-5xy^3\)

\(= 6x^4-10x^3y + (3x^2y^2-8x^2y^2-5x^2y^2)-(5xy^3 + 5xy^3)-4y^4 + 10x^3\)

\(= 6x^4-10x^3y-10x^2y^2-10xy^3-4y^4 + 10x^3.\)

\(\)

\(\)

1.35. Bà Khanh dự định mua x hộp sữa, mỗi hộp giá y đồng. Nhưng khi đến cửa hàng, bà Khanh thấy giá sữa đã giảm 1 500 đồng mỗi hộp nên quyết định mua thêm 3 hộp sữa.Tìm đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua.

Giải

Số hộp sữa bà Khanh quyết định mua là: \(x + 3\) (hộp).

Giá tiền của mỗi hộp sữa sau khi giảm là: \(y-1 500\) (đồng).

Đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua là:

\((x + 3)(y-1 500)\) \(= xy + 3y-1 500y-4 500\) \(= xy-1 497y-4 500\) (đồng).

Vậy đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua là \(xy-1 497y-4 500\) (đồng).

\(\)

1.36. a) Tìm đơn thức B nếu \(4x^3y^2 : B = -2xy.\)

b) Với đơn thức B tìm được ở câu a, hãy tìm đơn thức H để

\((4x^3y^2-3x^2y^3) : B = -2xy + H.\)

Giải

a) \(4x^3y^2 : B = -2xy\)

\(B = 4x^3y^2 : (-2xy)\)

\(B = [4 : (-2)] [x^3 : x] [y^2 : y]\)

\(B = -2x^2y.\)

b) \((4x^3y^2-3x^2y^3) : B = -2xy + H\)

\((4x^3y^2-3x^2y^3) : (-2x^2y) = -2xy + H\)

\(4x^3y^2 : (-2x^2y)-3x^2y^3 : (-2x^2y) =-2xy + H\)

\(-2x^2y+\displaystyle\frac{3}{2}y^2=-2xy+H\)

\(H=-2x^2y+\displaystyle\frac{3}{2}y^2+2xy\)

\(\)

1.37. a) Tìm đơn thức \(C\) nếu \(5xy^2 . C = 10x^3y^3.\)

b) Với đơn thức \(C\) tìm được ở câu a, hãy tìm đơn thức \(K\) sao cho

\((K + 5xy^2) . C = 6x^4y + 10x^3y^3.\)

Giải

a) \(5xy^2 . C = 10x^3y^3\)

\(C = 10x^3y^3 : 5xy^2\)

\(C = (10 : 5)(x^3 : x)(y^3 : y^2)\)

\(C = 2x^2y.\)

b) \((K + 5xy^2) . C = 6x^4y + 10x^3y^3\)

\((K + 5xy^2) . 2x^2y = 6x^4y + 10x^3y^3\)

\(K + 5xy^2 = (6x^4y + 10x^3y^3) : 2x^2y\)

\(K + 5xy^2 = 6x^4y : 2x^2y + 10x^3y^3 : 2x^2y\)

\(K + 5xy^2 = 3x^2 + 5xy^2\)

\(K = 3x^2 + 5xy^2-5xy^2\)

\(K = 3x^2.\)

\(\)

1.38. Chuyện rằng Rùa chạy đua với Thỏ. Thỏ chạy nhanh gấp 60 lần rùa, nhưng chỉ sau t phút chạy, Thỏ đã dừng lại mặc dù chưa đến đích. Do mải chơi, Thỏ không biết rằng Rùa vẫn cần mẫn chạy liên tục trong 90t phút và đến đích trước Thỏ.

a) Gọi v (m/phút) là vận tốc chạy của Rùa. Hãy viết các đơn thức biểu thị quãng đường mà Thỏ và Rùa đã chạy.

b) Hỏi Rùa đã chạy được quãng đường dài gấp bao nhiêu lần quãng đường Thỏ đã chạy?

Giải

a) Thời gian của Thỏ chạy là t (phút); thời gian của Rùa chạy là 90t (phút).

Vận tốc của Rùa chạy là v (m/phút).

Vì Thỏ chạy nhanh gấp 60 lần rùa nên vận tốc của Thỏ chạy là 60v (m/phút).

Đơn thức biểu thị quãng đường mà Thỏ đã chạy là 60vt;

Đơn thức biểu thị quãng đường mà Rùa đã chạy là 90vt.

b) Rùa đã chạy được quãng đường dài gấp số lần quãng đường mà Thỏ đã chạy là: 90vt : 60vt = 1,5 (lần).

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

Xem bài giải tiếp theo: Bài tập cuối chương 1

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x