Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tập 1

Đang biên soạn

Tập 2

 • Bài 21: Số có hai chữ số
 • Bài 22 : So sánh số có hai chữ số
 • Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100
 • Bài 24 : Luyện tập chung
 • Bài 25 : Dài hơn, ngắn hơn
 • Bài 26 : Đơn vị độ dài
 • Bài 27 : Thực hành ước lượng và đo độ dài
 • Bài 28 : Luyện tập chung
 • Bài 29 : Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số
 • Bài 30 : Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số
 • Bài 31 : Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 32 : Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
 • Bài 33 : Luyện tập chung
 • Bài 34 : Xem giờ đúng trên đồng hồ
 • Bài 35 : Các ngày trong tuần
 • Bài 36 : Thực hành xem lịch và giờ
 • Bài 37 : Luyện tập chung
 • Bài 38 : Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
 • Bài 39 : Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100
 • Bài 40 : Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 41 : Ôn tập chung

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiihome

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiihome/