Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 4 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mục lục các bài trong Sách giáo khoa Tin học Lớp 4. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ EM

Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính

Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách

CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Bài 3. Thông tin trên trang web

CHỦ ĐỀ 3. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 5. Thao tác với tệp và thư mục

CHỦ ĐỀ 4. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép

CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 7. Tạo bài trình chiếu

Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang

Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản

Bài 11. Chỉnh sửa văn bản

Bài 12A. Thực hành đa phương tiện

Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím

CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 13. Chơi với máy tính

Bài 14. Khám phá môi trường lập trình trực quan

Bài 15. Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng

Bài 16. Chương trình của em

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech