Em giải bài toán

Em giải bài toán trang 71 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Bumbii Em giải bài toán trang 71 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Tóm tắt
Bò mę: .?. con
Bò con: .?. con
Tất cả: … con ?

Bài giải
Số con bò mẹ và bà con có tất cả là:
……? …… = .?. (con)
Đáp số: .?. con.

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để tìm số con bò mẹ, số con bò con, từ đó hoàn thành tóm tắt như sau:.

Tóm tắt
Bò mę: 74 con
|Bò con: 24 con
Tất cả: … con ?

Để tìm tất cả số con bò trang trại đó có ta làm phép tính cộng: lấy số con bò mẹ cộng với số con bò con. Em hoàn thành bài giải như sau:

Bài giải
Số con bò mẹ và bò con có tất cả là:
74 + 24 = 98 (con)
Đáp số: 98 con.

Đề bài 2: Mỗi ngày trang trại vắt được 80 thùng sữa. Người ta bán đi 60 thùng sữa. Hỏi mỗi ngày trang trại còn lại bao nhiêu thùng sữa?

Bumbii Em giải bài toán trang 71 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Tóm tắt
Tất cả:  .?. thùng
Bán đi:  .?. thùng
Còn lại: … thùng?

Bài giải
Số thùng sữa còn lại:
……? …… = .?.
Đáp số: .?.

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để tìm số thùng sữa vắt được mỗi ngày và số thùng sữa bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt như sau:

Tóm tắt
Tất cả:  80 thùng
Bán đi:  60 thùng
Còn lại: … thùng?

Để tìm số thùng sữa còn lại ta làm phép tính trừ, tức là lấy số thùng sữa vắt được mỗi ngày trừ đi số thùng sữa bán đi. Em hoàn thành bài giải như sau:

Bài giải
Số thùng sữa còn lại:
80 – 60 = 20 (thùng)
Đáp số: 20 thùng.

Đề bài 3: Đàn gà có 11 con gà mái và 2 con gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con?

Bumbii trang 71 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Tóm tắt:
…………….?…………….
…………….?…………….
…………….?…………….

Bài giải
…………….?…………….
……?…… = .?.
Đáp số: .?.

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để tìm số con gà mái và số con gà trống, từ đó hoàn thành tóm tắt như sau:

Tóm tắt
Gà mái: 11 con
Gà trống: 2 con
Gà mái hơn gà trống: … con?

Tìm số con gà mái nhiều hơn số gà trống ta làm phép tính trừ, tức là lấy số con gà mái trừ đi số con gà trống. Em hoàn thành bài giải như sau:

Bài giải:
Số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là:
11 – 2 = 9 (con)
Đáp số: 9 con.

Xem bài giải trước: Bảng trừ
Xem bài giải tiếp theo: Bài toán nhiều hơn
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x