Bài 1: Hai tam giác đồng dạng

Chương 8 – Bài 1: Hai tam giác đồng dạng trang 59 sách bài tập toán…

Đọc bài

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7 trang 48 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Chân…

Đọc bài

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương 7 – Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác trang 48 sách…

Đọc bài

Bài 2: Đường trung bình của tam giác

Chương 7 – Bài 2: Đường trung bình của tam giác trang 45 sách bài tập…

Đọc bài

Bài 1: Định lí Thalès trong tam giác

Chương 6 – Bài 1: Định lí Thalès trong tam giác trang 41 sách bài tập…

Đọc bài

Bài tập cuối chương 6

Bài tập cuối chương 6 trang 30 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Chân…

Đọc bài

Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

Chương 6 – Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất trang…

Đọc bài

Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn

Chương 6 – Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn trang 27 sách bài tập…

Đọc bài

Bài tập cuối chương 5

Bài tập cuối chương 5 trang 18 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Chân…

Đọc bài

Bài 4: Hệ số góc của đường thẳng

Chương 5 – Bài 4: Hệ số góc của đường thẳng trang 17 sách bài tập…

Đọc bài