Bài 1: Máy tính giúp em tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn…

Đọc bài

Bài 7: Thực hành tổng hợp chủ đề “Tập soạn thảo văn bản”

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 7:…

Đọc bài

Bài 6: Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 6:…

Đọc bài

Bài 5: Thực hành soạn thảo văn bản có ảnh minh họa

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 5:…

Đọc bài

Bài 4: Chèn ảnh vào văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 4:…

Đọc bài

Bài 3: Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 3:…

Đọc bài

Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu tệp với tên mới

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 2:…

Đọc bài

Bài 1: Làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 1:…

Đọc bài

Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 3: Hiệu…

Đọc bài

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 2: Định…

Đọc bài