Bài 10: Biểu thức có chứa chữ

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ trang 26 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

Bài 9: Ôn tập biểu thức số

Bài 9: Ôn tập biểu thức số trang 25 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

Bài 9: Bài trình chiếu của em

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính

Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời…

Đọc bài

Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 21 SGK toán lớp…

Đọc bài

Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt…

Đọc bài

Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 19 SGK toán lớp 4 tập 1…

Đọc bài

Bài 5: Em làm được những gì?

Bài 5: Em làm được những gì? trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài