SỐ HẠNG – TỔNG

Chúng ta tiếp tục ôn tập và bổ sung thêm kiến thức lớp 1 qua bài…

Đọc bài

ƯỚC LƯỢNG

Có một phương pháp trong toán học để có thể có cái nhìn bao quát hơn…

Đọc bài

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

Để mở đầu năm học mới lớp 2, các bạn cần ôn tập lại kiến thức…

Đọc bài

Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 3

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks 1. Find the sum of…

Đọc bài

Bài 11: Luyện tập

Bài 11: Luyện tập trang 18 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng…

Đọc bài

Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 17 Vở bài…

Đọc bài

Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 2

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks 1. The clock chimes once…

Đọc bài

Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 16 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Đọc bài

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 15 Vở bài…

Đọc bài

Bài 7: Luyện tập chung

Bài 7: Luyện tập chung trang 14 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em…

Đọc bài