Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 28: Luyện tập chung

Bài 28: Luyện tập chung trang 41 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 26: Đơn vị độ dài

Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 24: Luyện tập chung

Bài 24: Luyện tập chung trang 24 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100 trang 22 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 22: So sánh số có hai chữ số

Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB…

Continue Reading