Chủ đề 5. Bài 27. Tham số của hàm

Bài 27 Tham số của hàm trang 131 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 27. Tham số của hàm.

THAM SỐ VÀ ĐỐI SỐ CỦA HÀM

Hoạt động 1. Phân biệt tham số và đối số

Quan sát ví dụ sau, tìm hiểu cách dữ liệu được truyền qua tham số vào hàm. Thảo luận để giải thích kết quả.

Cách truyền dữ liệu qua tham số.

Giải thích:

– Dòng 1: Hàm f() đã được định nghĩa với ba tham số a, b, c. Hàm có trả lại giá trị là a +b +c. Chú ý trong định nghĩa hàm, các tham số được coi như biến.

– Dòng 3: Hàm f() được gọi với ba giá trị cụ thể là 1, 2, 3. Các giá trị được truyền qua tham số được gọi là đối số. Đối số tại dòng 3 là các số cụ thể.

– Dòng 6: Hàm f() được gọi với ba biến x, y, z, đã được gán giá trị (dòng 5). Các biến được truyền qua tham số được gọi là đối số, kết quả trả lại là x + y + z.

– Dòng 10: Hàm f() được gọi với ba biến a, b, c không xác định giá trị nên lời gọi hàm f(a, b, c) báo lỗi do không xác định được giá trị của a, b, c.

Tham số của hàm được định nghĩa khi khai báo hàm và được dùng như biến trong định nghĩa hàm.

Đối số là giá trị được truyền vào khi gọi hàm. Khi gọi hàm, các tham số (parameter) sẽ được truyền bằng giá trị thông qua đối số (argument) của hàm, số lượng giá trị được truyền vào hàm bằng với số tham số trong khai báo của hàm.

Câu hỏi

1. Một hàm khi khai báo có một tham số, nhưng khi gọi hàm có thể có hai đối số được không?

Đáp án: không thể.

2. Giả sử hàm f có hai tham số x, y khi khai báo, hàm sẽ trả lại giá trị x + 2y. Lời gọi hàm f(10,a) có lỗi hay không?

Đáp án: không.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON

Hoạt động 2. Khi nào nên sử dụng chương trình con?

Bài toán đưa ra là viết chương trình chính yêu cầu nhập số tự nhiên n từ bàn phím và in các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n ra màn hình. Trong phần thực hành của Bài 26 em đã biết hàm prime(n) kiểm tra số n có là số nguyên tố.

Em sẽ viết chương trình giải bài toán này như thế nào?

Đáp án:

Chương trình hoàn chỉnh giải bài toán trên có thể được viết như sau:

Câu hỏi

1. Sử dụng hàm prime, em hãy viết chương trình in ra các số nguyên tố trong khoảng từ m đến n, với m, n là hai số tự nhiên và 1< m < n.

Đáp án: Bài 27 Tham số của hàm

2. Em hãy nêu một công việc/bài toán nào đó mà có thể sử dụng hàm để giải.

Đáp án:

Ví dụ:

– Bài toán đếm số năm nhuận trong khoảng thời gian nào đó.

– Bài toán đếm và tính tổng, trung bình của các số thoả mãn tính chất nào đó (ví dụ chia hết cho 5) trong dãy số cho trước.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Thiết lập hàm power(a, b, c) với a, b, c là số nguyên. Hàm trả lại giá trị (a+b)c.

Đáp án:

Câu 2. Viết chương trình thực hiện: Nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu cách. Tính và in ra tổng của các số này.

Yêu cầu sử dụng hàm khi viết chương trình.

Đáp án: Bài 27 Tham số của hàm

VẬN DỤNG

Câu 1. Viết chương trình thực hiện: Nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu phẩy, in ra ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số.

Yêu cầu sử dụng hàm khi viết chương trình.

Đáp án: Bài 27 Tham số của hàm

Câu 2. Thiết lập hàm change() có hai tham số là xâu ho_ten và số c. Hàm sẽ trả lại xâu kí tự ho_ten là chữ in hoa nếu c = 0. Nếu tham số c khác 0 thì hàm trả lại xâu ho_ten là chữ in thường.

Gợi ý: Sử dụng các phương thức s.upper() và s.lower() để chuyển đổi các kí tự của xâu s sang chữ in hoa và in thường.

Đáp án: Bài 27 Tham số của hàm

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x