toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông

Chương 3 – Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông trang 87 sách giáo khoa…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 4. Hình bình hành – Hinh thoi

Chương 3 – Bài 4. Hình bình hành – Hinh thoi trang 80 sách giáo khoa…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 3. Hình thang – Hình thang cân

Chương 3 – Bài 3. Hình thang – Hình thang cân trang 71 sách giáo khoa toán lớp 8…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 2. Tứ giác

Chương 3 – Bài 2. Tứ giác trang 66 sách giáo khoa toán lớp 8 tập…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 1. Định lí Pythagore

Chương 3 – Bài 1. Định lí Pythagore trang 61 sách giáo khoa toán lớp 8…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 2

Bài tập cuối chương 2 trang 54 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 NXB…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

Chương 2 – Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Chương 2 – Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 1

Bài tập cuối chương 1 trang 40 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 NXB…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 7. Nhân, chia phân thức

Chương 1 – Bài 7. Nhân, chia phân thức trang 39 sách giáo khoa toán lớp…

Đọc bài