toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 3

Bài tập cuối chương 3 trang 115 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 NXB…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 3. Phân tích dữ liệu

Chương 4 – Bài 3. Phân tích dữ liệu trang 112 sách giáo khoa toán lớp…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

Chương 4 – Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu trang…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Chương 4 – Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu trang 96 sách giáo khoa…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 3

Bài tập cuối chương 3 trang 88 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 NXB…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông

Chương 3 – Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông trang 87 sách giáo khoa…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 4. Hình bình hành – Hinh thoi

Chương 3 – Bài 4. Hình bình hành – Hinh thoi trang 80 sách giáo khoa…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 3. Hình thang – Hình thang cân

Chương 3 – Bài 3. Hình thang – Hình thang cân trang 71 sách giáo khoa toán lớp 8…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 2. Tứ giác

Chương 3 – Bài 2. Tứ giác trang 66 sách giáo khoa toán lớp 8 tập…

Đọc bài
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 1. Định lí Pythagore

Chương 3 – Bài 1. Định lí Pythagore trang 61 sách giáo khoa toán lớp 8…

Đọc bài