Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

Giải bài tập bài 8 công cụ hỗ trợ tính toán trang 39 sách giáo khoa…

Đọc bài

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Giải bài tập bài 7 tính toán tự động trên bảng tính trang 34 sách giáo…

Đọc bài

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Giải bài tập bài 6 làm quen với phần mềm bảng tính trang 28 sách giáo…

Đọc bài

Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Giải bài tập bài 14 thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 71 sách giáo khoa…

Đọc bài

Bài 5. Ứng xử trên mạng

Giải bài tập bài 5 ứng xử trên mạng trang 23 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Giải bài tập bài 4 mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin…

Đọc bài

Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Giải bài tập bài 3 quản lí dữ liệu trong máy tính trang 13 sách giáo…

Đọc bài

Bài 2. Phần mềm máy tính

Giải bài tập bài 2 phần mềm máy tính trang 10 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 1. Thiết bị vào – ra

Giải bài tập bài 1 thiết bị vào – ra trang 5 sách giáo khoa Tin…

Đọc bài