Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 15: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo)

Bài 15: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo) trang 30 Vở bài…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 14: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng

Bài 14: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng trang 29 Vở bài tập toán…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 13: Bài kiểm tra số 1

Bài 13: Bài kiểm tra số 1 trang 27 Vở bài tập toán lớp 1 tập…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 12: Em ôn lại những gì đã học

Bài 12: Em ôn lại những gì đã học trang 24 Vở bài tập toán lớp…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 11: Luyện tập

Bài 11: Luyện tập trang 23 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều.…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 10: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

Bài 10: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = trang 21…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 9: Nhiều hơn – Ít hơn – Bằng nhau

Bài 9: Nhiều hơn – Ít hơn – Bằng nhau trang 20 Vở bài tập toán…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 8: Luyện tập

Bài 8: Luyện tập trang 18 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 7: Số 10

Bài 7: Số 10 trang 16 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 6: Số 0

Bài 6: Số 0 trang 14 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các…

Đọc bài