KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Kiểm tra học kỳ 1 trang 101 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB…

Đọc bài

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Các em cùng Bumbii thực hành và trải nghiệm các bài đã học ở học kỳ…

Đọc bài

ÔN TẬP HỌC KỲ 1

Vậy là các em đã học hết 3 nội dung của học kỳ 1 gồm: Làm…

Đọc bài

EN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Nào cùng xem các em làm được những gì sau các bài phép cộng phép trừ…

Đọc bài

TRỪ BẰNG CÁCH ĐẾM BỚT

Có một số cách thực hiện phép trừ, trong đó trừ bằng cách đếm bớt là…

Đọc bài

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Bài trước các em đã được làm quen với Phép trừ, bài này các em cùng…

Đọc bài

PHÉP TRỪ

Các em cùng Bumbii học bài tiếp theo: Phép Trừ trang 73 Vở bài tập toán…

Đọc bài

CỘNG BẰNG CÁCH ĐẾM THÊM

Để tính được kết quả của phép cộng, đặc biệt là phép cộng trong phạm vi…

Đọc bài

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

Bài này Bumbii giúp em giải bài tập Phép cộng trong phạm vi 10 trang 62…

Đọc bài

PHÉP CỘNG

Chúng ta cùng bước qua phần học mới đó là Phép cộng, phép trừ trong phạm…

Đọc bài