Bài 77: Bài kiểm tra số 3

Bài 77: Bài kiểm tra số 3 trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a)

Bumbii Bài 77: Bài kiểm tra số 3 trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

Hình trên có số khối lập phương là:
A. 2 137.
B. 1 237.
C. 2 317.
D. 2 713.

b) Số 38 407 được viết thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị là:
A. 30 000 + 8 000 + 400 + 70.
B. 30 000 + 8 000 + 400 + 7.
C. 30 000 + 8 000 + 40 + 7.
D. 3 000 + 800 + 40 + 7.

c) Số lớn nhất trong các số 4 791; 4 971; 4 197; 4 179 là:
A. 4 791.
B. 4 197.
C. 4 971.
D. 4 179.

d) Số 3 737 làm tròn đến hàng chục là:
A. 3 740.
B. 3 800.
C. 3 730.
D. 4 000.

e) Bán kính của hình tròn sau là:

Bumbii Bài 77: Bài kiểm tra số 3 trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

A. OB.
B. OK.
C. CD.
D. OM.

g)

Bumbii Bài 77: Bài kiểm tra số 3 trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

Đồng hồ chỉ cùng giờ với đồng hồ trên là:

Bumbii trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

Lời giải:
a) Quan sát hình vẽ, đếm số khối lặp phương, ta được 1 237 khối lập phương.
Vậy em khoanh vào B.

b) Số 38 407 gồm 3 chục nghìn, 8 nghìn, 4 trăm, 7 đơn vị.
Do đó: 38 407 = 30 000 + 8 000 + 400 + 7.
Vậy em khoanh vào B.

c) So sánh các số 4 791; 4 971; 4 197; 4 179.
Vậy em khoanh vào C.

d) Khi làm tròn số 3 737 đến hàng chục ta được số 3 740.
Vậy em khoanh vào A.

e) O là tâm của hình tròn;
K là một điểm nằm trên đường tròn.
Do đó OK là bán kính của hình tròn.
Vậy em khoanh vào B.

g) Đồng hồ đang chỉ 1 giờ 15 phút.
Vậy đồng hồ chỉ cùng giờ với đồng hồ trên là đồng hồ D.
Vậy em khoanh vào D.

2: Trên mỗi mặt của khối lập phương bằng gỗ, người ta đã khoét ra một khối lập phương nhỏ (xem hình bên). Hỏi người ta đã khoét được tất cả mấy khối gỗ lập phương nhỏ?

Bumbii trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 5

Trả lời: …………………………………………

Lời giải:
Trên mỗi mặt của khối lập phương, người ta khoét một khối lập phương nhỏ.
Hình lập phương có tất cả 6 mặt.
Như vậy: Người ta khoét được tất cả 6 khối lập phương nhỏ.

3: Nghỉ hè, Châu về quê thăm ông bà từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8. Hỏi Châu đã về thăm ông bà mấy tuần?

Bumbii  trang 47 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 6

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Lời giải:
Em đếm trên tờ lịch từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 có các tuần là:
+ Tuần 1: Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7;
+ Tuần 2: Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7;
+ Tuần 3: Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8;
+ Tuần 4: Từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8;
+ Tuần 5: Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8.

Vậy em khoanh vào B.

Xem bài giải trước: Bài 76: Em ôn lại những gì đã học
Xem bài giải tiếp theo: Bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

2 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x