Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Bumbii Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Đặt tính rồi tính.

a) 71 628 : 3

b) 98 376 : 6

Lời giải:

Bumbii Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

3: Đ, S?

Bumbii Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

Lời giải:

Bumbii Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

4: Một xưởng bánh kẹo, trong dịp tết Trung thu đã làm được 10 560 cái bánh. Người ta đã đóng số bánh đó vào các hộp, mỗi hộp 4 cái bánh. Hỏi đã đóng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Bài giải

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số hộp bánh xưởng bánh kẹo đã đóng được là:

10 560 : 4 = 2 640 (hộp bánh)

Đáp số: 2 640 hộp bánh.

Tiết 2

1: Tính.

Bumbii Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Lời giải:

Bumbii trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

2: Đặt tính rồi tính.

a) 13785 : 6

b) 29 809 : 7

Lời giải:

Bumbii trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số dư trong phép chia 97 687 : 8 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Lời giải:

Em đặt tính rồi tính

Bumbii trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

Em khoanh vào C.

4: May mỗi bộ quần áo bảo hộ lao động hết 4m vải. Hỏi với 10 243m vải có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số bộ quần áo may và số mét vải còn thừa là:

10 243 : 4 = 2 560 (bộ) (dư 3m vải)

Đáp số: 2 560 bộ quần áo và dư 3m vải

Tiết 3

1: Tính nhẩm.

a) 27 000 : 3 = ………………………..

b) 25 000 : 5 = ………………………..

c) 36 000 : 6 = ………………………..

d) 81 000: 9 = ………………………..

Lời giải:

a) 27 000 : 3
Nhẩm: 27 : 3 = 9; 27 nghìn : 3 = 9 nghìn. Hay:
27 000 : 3 = 9 000

Tương tự em nhẩm được như sau:

b) 25 000 : 5 = 5 000

c) 36 000 : 6 = 6 000

d) 81 000: 9 = 9 000

2: Đặt tính rồi tính.

a) 32 675 : 5

b) 41 824 : 8

Lời giải:

Bumbii trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 15 762 : 3

B. 30 852 : 6

C. 35 945 : 7

Lời giải:

Em đặt tính rồi tính:

Bumbii trang 93 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

So sánh: 5 2 54 > 5 142 > 513

Em khoanh vào A.

4: Có 15 050 kg hải sản đông lạnh được đóng gói vào các túi, mỗi túi 3 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu túi để đóng gói hết số hải sản đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số túi cần ít nhất để đóng gói hết số hải sản đó là:

15 050 : 3 = 5 016 (túi) (dư 2kg) nên cần 5 017 túi.

Đáp số: 5 017 túi

Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải trước: Bài 70 Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 72 Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x