Bài 65 Luyện tập chung

Bài 65 Luyện tập chung trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Tính nhẩm.

a) 40 000 + 5 000 − 30 000 = ………………………………

b) 14 000 – 8 000 + 20 000 = ………………………………

c) 90 000 × (50 000 + 30 000) = ………………………………

d) 80 000 − (70 000 − 50 000) = ………………………………

Lời giải:

Em thực hiện cộng trừ từ trái sang phải, biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 40 000 + 5 000 − 30 000 = 45 000 – 30 000 = 15 000

b) 14 000 − 8 000 + 20 000 = 6 000 + 20 000 = 26 000

c) 90 000 − (50 000 + 30 000) = 90 000 – 80 000 = 10 000

d) 80 000 − (70 000 − 50 000) = 80 000 – 20 000 = 60 000

2: Đ, S?

Bumbii Bài 65 Luyện tập chung trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 65 Luyện tập chung trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

3: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 65 Luyện tập chung trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Bumbii Bài 65 Luyện tập chung trang 73 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

4: Dịp đầu năm học mới, một cửa hàng có 15 500 cuốn sách giáo khoa và 12 800 cuốn sách tham khảo. Cửa hàng đã bán đi 8 300 cuốn sách giáo khoa và 7 650 cuốn sách tham khảo. Hỏi:

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cuốn sách giáo khoa, bao nhiêu cuốn sách tham khảo?

b) Cửa hàng còn lại tất cả bao nhiêu cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

a) Cửa hàng còn lại số cuốn sách giáo khoa là:

15 500 – 8 300 = 7 200 (cuốn)

Cửa hàng còn lại só cuốn sách tham khảo là:

12 800 – 7 650 = 5 150 (cuốn)

b) Cửa hàng còn lại tất cả số sách giáo khoa và sách tham khảo là:

7 200 + 5 150 = 12 350 (cuốn)

Đáp số: a) 7 200 cuốn sách giáo khoa và 5 150 cuốn sách tham khảo

b) 12 350 cuốn

5: Tính giá trị biểu thức.

a) 7 483 + 9 300 – 14 783 = …………………………………..

b) 21 548 – (16 500 + 3 500) = …………………………………..

c) 35 740 – (29 563 – 2 193) = …………………………………..

Lời giải:

a) 7 483 + 9 300 – 14 783 = 16 783 – 14 783 = 2 000

b) 21 548 – (16 500 + 3 500) = 21 548 – 20 000 = 1 548

c) 35 740 – (29 563 – 2 193) = 35 740 – 27 370 = 8 370
Bài 65 Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 64 Phép trừ trong phạm vi 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 66 Xem đồng hồ. Tháng – Năm
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x