Bài 64: Luyện tập chung

Bài 64: Luyện tập chung trang 26 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. a) Tính nhẩm

2 x 5 = …5 x 4 = …2 x 4 = …
10 : 5 = …20 : 5 = …8 : 2 = …

b) Tính:

2 cm x 6 = …5 kg x 10 = …2 dm x 8 = …
25 dm : 5 = …18 l : 2 = …30 kg : 5 = …

Trả lời:

a)

2 x 5 = 105 x 4 = 202 x 4 = 8
10 : 5 = 220 : 5 = 48 : 2 = 4

b)

2cm x 6 = 12cm5kg x 10 = 50kg2dm x 8 = 16dm
25dm : 5 = 5dm18l : 2 = 9l30kg : 5 = 6kg

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Bumbii Bài 64: Luyện tập chung trang 26 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 64: Luyện tập chung trang 26 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H2

Bài 3. Viết dấu (+, -, x, 🙂 thích hợp vào chỗ trống:

12 … 4 = 825 … 5 = 302 … 4 = 8
20 … 5 = 42 … 3 = 618 … 2 = 9

Trả lời:

12 – 4 = 825 : 5 = 302 x 4 = 8
20 : 5 = 42 x 3 = 618 : 2 = 9

Bài 4. 

a) Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9
………………………………………

b) Tìm thương biết số bị chia là 16 và số chia là 2
………………………………………

Trả lời:

a) Ta có thừa số x thừa số = tích: 5 x 9 = 45 Vậy em điền:
Tích là số 45

b) Ta có Số bị chia : số chia = thương: 16 : 2 = 8 Vậy em điền:

Thương là 8

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Một trường tiểu học dự kiến trồng 30 cây xanh ở vườn trường.

a) Nếu trồng thành 5 hàng đều nhau thì mỗi hàng có …. cây. Ta có phép chia  …. : …. = ….

b) Nếu trồng mỗi hàng 5 cây thì trồng thành …. hàng. Ta có phép chia  …. : …. = ….

Trả lời:

Em điền như sau:

a) Nếu trồng thành 5 hàng đều nhau thì mỗi hàng có 6 cây. Ta có phép chia  30 : 5 = 6

b) Nếu trồng mỗi hàng 5 cây thì trồng thành 6 hàng. Ta có phép chia 30 : 5 = 6

Bài 6. Viết các phép nhân, phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Bumbii Bài 64: Luyện tập chung trang 26 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H3

Trả lời:

a) Quan sát hình a ta có 2 chuồng gà, mỗi chuồng có 5 con. Vậy có tất cả 10 con gà. Ta viết được:
Phép nhân: 5 x 2  = 10

b) Quan sát hình b ta có 8 con thỏ, chia số thỏ đỏ vào 2 chuồng. Vậy mỗi chuồng có 4 con thỏ. Ta viết được:
Phép chia: 8 : 2 = 4
Bài 64: Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 63: Luyện tập
Xem bài giải tiếp theo:
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x