Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép – trang 27 vở bài tập Tin học Lớp 4 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Câu 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau?

A. Tất cả các phần mềm đều miễn phí.

B. Không có phần mềm nào miễn phí.

C. Có phần mềm miễn phí và có phần mềm không miễn phí.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C. Trên thị trường có cả phần mềm miễn phí như Linux, Firefox và phần mềm không miễn phí như Microsoft Office, Adobe PhotoShop, …

Câu 2

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Trong các phần mềm sau, phần mềm nào miễn phí?

ô vuông Phần mềm trình chiếu PowerPoint.

ô vuông Phần mềm luyện tập gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor.

ô vuông Phần mềm luyện tập sử dụng chuột Basic Mouse Skills.

ô vuông Phần mềm tìm hiểu thế giới tự nhiên Kids Games Learning Science.

Trả lời:

ô vuông Phần mềm trình chiếu PowerPoint.

ô vuông Phần mềm luyện tập gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor.

ô vuông Phần mềm luyện tập sử dụng chuột Basic Mouse Skills.

ô vuông Phần mềm tìm hiểu thế giới tự nhiên Kids Games Learning Science.

Câu 3

Nêu hai ví dụ về phần mềm miễn phí, hai ví dụ về phần mềm không miễn phí và nêu khái quát về chức năng của chúng.

Phần mềm miễn phí:

 • Tên phần mềm: ……………………………………………………………………….
 • Chức năng: ……………………………………………………………………………
 • Tên phần mềm: ……………………………………………………………………….
 • Chức năng: ……………………………………………………………………………

Phần mềm không miễn phí:

 • Tên phần mềm: ……………………………………………………………………….
 • Chức năng: ……………………………………………………………………………
 • Tên phần mềm: ……………………………………………………………………….
 • Chức năng: ……………………………………………………………………………

Trả lời:

Phần mềm miễn phí:

 • Tên phần mềm: Mozilla Firefox.
 • Chức năng: Mozilla Firefox là một trình duyệt web miễn phí được sử dụng để duyệt các trang web trên Internet. Nó cung cấp tính năng duyệt web nhanh chóng, hỗ trợ các tiện ích mở rộng và đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của người dùng.
 • Tên phần mềm: LibreOffice
 • Chức năng: LibreOffice là một bộ ứng dụng văn phòng miễn phí và mã nguồn mở, bao gồm các ứng dụng như xử lý văn bản, bảng tính, trình soạn thảo slide, và hơn nữa. Nó giúp người dùng tạo và chỉnh sửa tài liệu văn phòng mà không cần mua phần mềm Office trả phí.

Phần mềm không miễn phí:

 • Tên phần mềm: Microsoft Office 365
 • Chức năng: Microsoft Office 365 là một bộ ứng dụng văn phòng không miễn phí, mà bạn phải mua bản quyền để sử dụng. Nó bao gồm các ứng dụng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint và Outlook, được sử dụng để tạo và chỉnh sửa tài liệu văn phòng.
 • Tên phần mềm: Adobe Photoshop
 • Chức năng: Adobe Photoshop là một phần mềm không miễn phí để chỉnh sửa và xử lý hình ảnh. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ để chỉnh sửa, retouch, và tạo nghệ thuật số từ hình ảnh, nhưng bạn phải mua bản quyền để sử dụng toàn bộ chức năng của nó.

Câu 4

Điền Đ (Đúng), S (Sai) vào ô trống cho thích hợp.

Phần mềm miễn phí là phần mềm có bản quyền.….
Phần mềm có bản quyền là phần mềm không miễn phí.….
Phần mềm được tác giả cho phép sử dụng là phần mềm có bản quyền.….
Phần mềm đã mua quyền sử dụng hoặc miễn phí là phần mềm có bản quyền.….

Trả lời:

Phần mềm miễn phí là phần mềm có bản quyền.S
Phần mềm có bản quyền là phần mềm không miễn phí.S
Phần mềm được tác giả cho phép sử dụng là phần mềm có bản quyền.S
Phần mềm đã mua quyền sử dụng hoặc miễn phí là phần mềm có bản quyền.S

Câu 5

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau?

ô vuông Phần mềm là sản phẩm trí tuệ, tài sản của tác giả.

ô vuông Quyền cho phép sử dụng phần mềm thuộc về tác giả phần mềm.

ô vuông Phần mềm đã được tác giả cho phép sử dụng gọi là phần mềm có bản quyền.

ô vuông Chỉ sử dụng phần mềm có bản quyền.

Trả lời:

ô vuông Phần mềm là sản phẩm trí tuệ, tài sản của tác giả.

ô vuông Quyền cho phép sử dụng phần mềm thuộc về tác giả phần mềm.

ô vuông Phần mềm đã được tác giả cho phép sử dụng gọi là phần mềm có bản quyền.

ô vuông Chỉ sử dụng phần mềm có bản quyền.

Câu 6

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Những tình huống nào sau đây mô tả phần mềm có bản quyền?

ô vuông Phần mềm PowerPoint được nhà phân phối máy tính mua của nhà cung cấp phần mềm và cài đặt sẵn trên máy tính bán cho người sử dụng.

ô vuôngô vuôngPhần mềm PowerPoint được một người hiểu biết về kĩ thuật máy tính, sao chép và cài đặt trên máy tính để sử dụng mà không phải trả tiền.

ô vuông Phần mềm luyện tập gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor được cung cấp miễn phí trên Internet, được cài đặt trên máy tính và sử dụng mà không phải trả tiền.

ô vuông Phần mềm luyện tập sử dụng chuột Basic Mouse Skills được cung cấp miễn phí trên Internet, được cài đặt trên máy tính và sử dụng mà không phải trả tiền.

Trả lời:

ô vuông Phần mềm PowerPoint được nhà phân phối máy tính mua của nhà cung cấp phần mềm và cài đặt sẵn trên máy tính bán cho người sử dụng.

ô vuông Phần mềm PowerPoint được một người hiểu biết về kĩ thuật máy tính, sao chép và cài đặt trên máy tính để sử dụng mà không phải trả tiền.

ô vuông Phần mềm luyện tập gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor được cung cấp miễn phí trên Internet, được cài đặt trên máy tính và sử dụng mà không phải trả tiền.

ô vuông Phần mềm luyện tập sử dụng chuột Basic Mouse Skills được cung cấp miễn phí trên Internet, được cài đặt trên máy tính và sử dụng mà không phải trả tiền.

Câu 7

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Dùng phần mềm có bản quyền giúp em tránh được những rủi ro nào sau đây?

ô vuông Máy tính bị nhiễm virus làm lỗi, hỏng máy tính.

ô vuông Bị đánh cắp thông tin lưu trong máy tính.

ô vuông Vi phạm đạo đức, pháp luật.

ô vuông Bị mất điện.

Trả lời:

ô vuông Máy tính bị nhiễm virus làm lỗi, hỏng máy tính.

ô vuông Bị đánh cắp thông tin lưu trong máy tính.

ô vuông Vi phạm đạo đức, pháp luật.

ô vuông Bị mất điện.

Câu 8

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Trong máy tính của An có một số phần mềm sau. Theo em, trong số các phần mềm đó, phần mềm nào là không miễn phí?

ô vuông Phần mềm soạn thảo văn bản Word, nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office cùng với phần mềm PowerPoint.

ô vuông Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí Unikey.

ô vuông Phần mềm soạn thảo văn bản Notepad, có sẵn trong hệ điều hành Windows.

ô vuông