Bài 6: Luyện tập chung

Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Nối số với bức tranh thích hợp (theo mẫu).

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Em quan sát hình đếm có bao nhiêu con cò trong mỗi bức tranh và nối với số như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

2: Viết tiếp vào chỗ chấm.

Trong hình bên, em nhìn thấy các số:

2,……………………………………………………………

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Quan sát hình em thấy hình vẽ giống như đầu của một người đang đội nón, em nhìn thấy các số:

Số 0 là đỉnh nón, số 8 là tai nón, số 6 là cái mũi, số 5 là cái miệng, số 2 là ống điếu ở trước miệng, số 4 là cái cằm, số 3 là lổ tai, số 7 dưới lổ tai, số 10 là con mắt. Như vậy em điền được như sau:

Trong hình bên, em nhìn thấy các số:

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

3: Nối (theo mẫu).

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Quan sát hình em đếm và nối được như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

4: Tô bức tranh theo mã màu cho trước:

1: màu vàng

2: màu nâu

3: màu xanh da trời

4: màu xanh lá cây

5: màu đỏ

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Hướng dẫn:

Em tìm và tô tất cả các bộ phận của bạn gấu có ghi số 1 bằng màu vàng, rồi tiếp tục tìm số 2 tô màu nâu. Em thực hiện lần lượt từng số để hoàn thành bức tranh bạn gấu nhé.

Tiết 2

1: Vẽ thêm các cánh hoa để số cánh hoa bằng số ghi ở nhụy hoa (theo mẫu).

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Em vẽ như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

2: Nối các số theo thứ tự từ bé đến lớn để tìm ra bức tranh rồi tô màu.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Em nối và tô màu như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

3: Viết số thích hợp vào đốt tre còn trống.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy trên mỗi đốt tre từ dưới lên trên ghi số theo thứ từ từ bé đến lớn các số liên tiếp nhau hơn kém nhau 1 đơn vị, nên em điền như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

4: Quan sát tranh, đếm rồi viết số thích hợ vào ô trống.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Em đếm và điền được như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Tiết 3

1: <, >, =

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trả lời:

Em thực hiện so sánh và điền như sau:

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mỗi con thỏ ăn một củ cà rốt. Có đủ cà rốt cho thỏ không?

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 2 tiết 2

Trả lời:

a) Nhìn hình em thấy có 4 con thỏ và 4 củ cà rốt, vậy em khoanh vào A. Đủ.

b) Nhìn hình em thấy có 6 con thỏ và 5 củ cà rốt, vậy sẽ có 1 con thỏ k có cà rốt, nên em khoanh vào B. Không đủ.

3: a) Tô màu vào bông hoa có nhiều cánh nhất.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Cành cây nào ít quả nhất?

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Trả lời:

a) Quan sát tranh em thấy: bông hoa thứ nhất có 6 cánh, bông thứ hai có 7 cánh, bông thứ 3 có 4 cánh. 4<6<7.

Vậy em tô bông thứ 2.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

b) Quan sát tranh em thấy: cành cây A có 5 quả, B có 8 quả, C có 7 quả. 5<7<8. Nên em khoanh vào A.

4: Tô màu vào cây có 4 bông hoa và 6 chiếc lá.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Trả lời:

Quan sát hình em thấy cây cuối cùng có 4 bông hoa và 6 chiếc lá. Em tô như sau:

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 4 tiết 2

Tiết 4

1: Tô màu xanh hoặc đỏ vào mỗi quả táo sao cho:

a) Số quả táo màu xanh nhiều hơn số quả táo màu đỏ.

b) Số quả táo màu xanh ít hơn số quả táo màu đỏ.

c) Số quả táo màu xanh bằng số quả táo màu đỏ.

Trả lời:

a) Em tô số quả táo màu xanh nhiều hơn số quả táo màu đỏ.

Em có thể tô 4 quả màu xanh, 2 quả màu đỏ:

Hoặc em có thể tô 5 quả màu xanh, 1 quả màu đỏ

b) Số quả táo màu xanh ít hơn số quả táo màu đỏ.

Em có thể tô 2 quả màu xanh, 4 quả màu đỏ:

Bumbii 3

Hoặc em có thể tô 1 quả màu xanh, 5 quả màu đỏ:

Bumbii 2

c) Số quả táo màu xanh bằng số quả táo màu đỏ. Vậy em tô 3 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ:

Bumbii 1

2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 2 tiết 3

Trả lời:

Em đếm tổng số chấm ở 2 ô dưới rồi ghi số đó vào ổ ở trên. Em điền được như sau:

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 2 tiết 3

3: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 3 tiết 3

Trả lời:

Em quan sát mỗi tranh:

Tranh thứ nhất mỗi hàng có 5 cây, em điền 10 gồm 5 và 5.

Tranh thứ hai có 3 con vịt trên bờ và 7 con vịt dưới nước, em điền 10 gồm 3 và 7.

Tranh thứ ba có 4 con chim trên cành này và 5 con chim ở cành khác, em điền 9 gồm 4 và 5.

Tranh thứ tư có 3 quả đã hái xuống và 6 quả ở trên cây, em điền 9 gồm 3 và 6.

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 3 tiết 3

4: Nối (theo mẫu).

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 4 tiết 3

Trả lời:

Quan sát hình em thấy trên cùng sợi dây các số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị, nên em nối được như sau:

Bumbii Bài 6: Luyện tập chung trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống câu 4 tiết 3

Bài 6: Luyện tập chung Bài 6: Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 5: Mấy và mấy
Xem bài giải tiếp theo: Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/ 

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x