Bài 6: Các số có nhiều chữ số

Bài 6: Các số có nhiều chữ số trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều.

1. a) Hãy đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu
b) Hãy đếm thêm 1 chục triệu từ 1 chục triệu đến 1 trăm triệu
c) Hãy đếm thêm 1 trăm triệu từ 1 trăm triệu đến 1 tỉ

Trả lời:
a) 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu.
b) 1 chục triệu, 2 chục triệu, 3 chục triệu, 4 chục triệu, 5 chục triệu, 6 chục triệu, 7 chục triệu, 8 chục triệu, 9 chục triệu, 1 trăm triệu
c) 1 trăm triệu, 2 trăm triệu, 3 trăm triệu, 4 trăm triệu, 5 trăm triệu, 6 trăm triệu, 7 trăm triệu, 8 trăm triệu, 9 trăm triệu, 1 tỉ

2. a) Đọc các số sau: 2 000 000, 5 000 000, 40 000 000, 600 000 000.
b) Viết các số sau rồi cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Bumbii Bài 6: Các số có nhiều chữ số trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Viết số

Trả lời:
a) 2 000 000 đọc là: Hai triệu
    5 000 000 đọc là: Năm triệu
   40 000 000 đọc là: Bốn mươi triệu
   600 000 000 đọc là: Sáu trăm triệu

b) Tám mươi nghìn: 80 000. Số 80 000 có 5 chữ số và có 4 chữ số 0
Sáu mươi triệu: 60 000 000. Số 60 000 000 có 8 chữ số và có 7 chữ số 0.
Ba mươi hai triệu: 32 000 000. Số 32 000 000 có 8 chữ số và có 6 chữ số 0.
Bốn triệu: 4 000 000. Số 4 000 000 có 7 chữ số và có 6 chữ số 0
Năm trăm triệu: 500 000 000. Số 500 000 000 có 9 chữ số và có 8 chữ số.
Hai trăm bốn mươi triệu: 240 000 000. Số 240 000 000 có 9 chữ số và có 7 chữ số 0.

3. Số?

Bumbii Bài 6: Các số có nhiều chữ số trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Tia số

Trả lời:

Bumbii Bài 6: Các số có nhiều chữ số trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. điền vào tia số

4. Nói cho bạn nghe giá bán của một số đồ vật sau:

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Giá bán của máy tính, máy giặt tủ lạnh ô tô

Trả lời:

– Máy tính xách tay có giá bán là hai mươi mốt triệu đồng.
– Máy giặt có giá bán là chín triệu đồng.
– Chiếc tủ lạnh có giá bán là mười hai triệu đồng.
– Chiếc ô tô có giá bán là sáu trăm năm mươi triệu đồng.

Xem bài giải trước: Bài 5: Các số trong phạm vi 1 000 000 (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 7: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x