Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Đặt tính rồi tính:
a) 14 x 2
213 x 3
101 x 8

b) 46 : 2
393 : 3
845 : 4

Lời giải:

a) Đặt tính theo hàng dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện nhân từ phải qua trái. Ta thực hiện như sau:

Bumbii Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1 a

b) Đặt tính và thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải. Ta thực hiện như sau:

Bumbii Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1 b

2: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
25 – 15 : 5 = ……………………
= ……………………

40 + 8 : 2 = ……………………
= ……………………

101 × (16 – 7) = ……………………
= ……………………

48 : (8 : 2) = ……………………
= ……………………

Lời giải:

25 – 15 : 5 = 25 – 3
= 22

40 + 8 : 2 = 40 + 4
= 44

101 × (16 – 7) = 101 × 9
= 909

48 : (8 : 2) = 48 : 4
= 12

3: a) Viết tên các chữ tương ứng trên các đồ vật sau theo thứ tự từ đồ vật chứa ít nước nhất đến đồ vật chứa nhiều nước nhất.

Bumbii Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 3 a

b) Tổng lượng nước trong hai cốc B và D là bao nhiêu mi=li-lít?

Lời giải:
a) Đổi 1 lít = 1000 ml
Ta có: 179 ml < 590 ml < 650 ml < 1000 ml.
Sắp xếp các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất là: D, B, A, C.

b) Tổng lượng nước trong hai cốc B và D là: 590 + 179 = 769 (ml)

4: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

Bumbii Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 4 a

Trả lời: …………………………………………………

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.
Trả lời: ………………………………………………………

Lời giải:

a) – Hình A có 4 góc.
– Hình B có 3 góc.
– Hình C có 4 góc.
– Hình D có 4 góc.

b) Dùng ê ke kiểm tra các hình, ta thấy có 2 hình có 4 góc vuông, em trả lời là:
Hình A và hình D.

5: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

Bumbii Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 5 a

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Bumbii trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 5 b

Trả lời: …………………………………………………

Lời giải:

a)

Từ hình vẽ ta thấy: Bác Tâm chỉ cần rào xung quanh 3 cạnh của khu đất trồng hoa.

Bài giải
Hàng rào đó dài số mét là:
32 × 3 = 96 (m)
Đáp số: 96 mét.

b) Ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật là: Hình 1, hình 3 và hình 4.

Bumbii trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 5b

6: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Bumbii trang 108 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 6

Lời giải:

Bài giải
Đổi 4 m = 40 dm.
Chu vi tấm gỗ hình vuông là:
2 × 4 = 8 (dm)
Anh Phương quấn được số vòng là:
40 : 8 = 5 (vòng)
Đáp số: 5 vòng.

Xem bài giải trước: Bài 53: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
Xem bài giải tiếp theo: Bài 55: Bài kiểm tra số 2
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x