Bài 53 So sánh các số có ba chữ số

Bài 53 So sánh các số có ba chữ số trang 54 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đ, S?

a) 256 < 265

b) 625 = 652

c) 367 > 387

d) 899 > 901

e) 898 = 989

g) 999 < 1000

Trả lời:

Em so sánh bằng cách: 

Em so sánh chữ số hàng trăm, số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn

Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, em so sánh chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu chữ số hàng chục bằng nhau, em so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Số 256 và 265: chữ số hàng trăm: 2 = 2; chữ số hàng chục: 5 < 6 vậy 256 < 265 câu a đúng.

Tương tự em điền đúng sai như bên dưới:

a) 256 < 265    Đ

b) 625 = 652    S

c) 367 > 387     S

d) 899 > 901    S

e) 898 = 989    S

g) 999 < 1000    Đ

2: >; <; =?

a) 335 …… 353       510 …… 501

b) 148 …… 142       794 …… 479

c) 354 …… 754       1000 …… 988

Trả lời: 

Em so sánh bằng cách: 

Em so sánh chữ số hàng trăm, số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn

Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, em so sánh chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu chữ số hàng chục bằng nhau, em so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

335 và 353, chữ số hàng trăm: 3 = 3; chữ số hàng chục: 3 < 5 vậy 335 < 353.

Tương tự em điền được như sau:

a) 335 < 353       510 > 501

b) 148 > 142       794 > 479

c) 354 < 754       1000 > 988

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

 Dưới đây là số giờ ngủ đông trong một tháng của một gia đình gấu:

Gấu bố: 620 giờ

Gấu mẹ: 715 giờ

Gấu anh: 672 giờ

Gấu em: 726 giờ

a) Trong gia đình đó, gấu …… ngủ đông nhiều nhất, gấu …… ngủ đông ít nhất

b) Nêu tên các thành viên của gia đình đó theo thứ tự giờ ngủ đông trong tháng từ nhiều nhất đến ít nhất: ………………………………………………………………

Trả lời: 

a) Em thấy: 620 < 672 <  715 < 726 nên số bé nhất là số 620; số lớn nhất là số 726. Do đó, gấu em ngủ đông nhiều nhất, gấu bố ngủ đông ít nhất.

b) Các số 620 ; 715 ; 672 ; 726 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 726 ; 715 ; 672 và 620 nên thứ tự giờ ngủ đông trong tháng từ nhiều đến ít nhất là: Gấu em, Gấu mẹ, Gấu anh, Gấu bố.

Em điền như sau:

a) Trong gia đình đó, gấu em ngủ đông nhiều nhất, gấu bố ngủ đông ít nhất

b) Nêu tên các thành viên của gia đình đó theo thứ tự giờ ngủ đông trong tháng từ nhiều đến ít nhất: Gấu em, Gấu mẹ, Gấu anh, Gấu bố

4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Từ ba thẻ số 5, 1, 8 ta có thể tạo được các số có ba chữ số là: ……………………………………………

Trong các số vừa tạo được đó, số bé nhất là ………và số lớn nhất là ………

Trả lời:

Từ ba thẻ số được cho 5, 1, 8, em lần lượt ghép số đầu tiên với hai số còn lại.

– Em lấy số 5 ghép với số 1 và 8 em được số: 518 và 581.

– Em lấy số 1 ghép với số 5 và 8 em được số: 158 và 185.

– Em lấy số 8 ghép với số 5 và 1 em được số: 851 và 815.

Như vậy em điền được như sau:

Từ ba thẻ số 5, 1, 8 ta có thể tạo được các số có ba chữ số là: 518, 581, 158, 185, 815, 851 

Trong các số vừa tạo được đó, số bé nhất là 158 và số lớn nhất là 851

Tiết 2

1: >; <; =?

a) 620 …… 650b) 483 …… 433c) 582 …… 852
d) 714 …… 801e) 1000 …… 975g) 670 …… 600 + 70

Trả lời: 

Em so sánh bằng cách: 

Em so sánh chữ số hàng trăm, số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn

Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, em so sánh chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu chữ số hàng chục bằng nhau, em so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu có phép tính thì em thực hiện tính trước, rồi so sánh theo các bước như trên.

620 và 650, chữ số hàng trăm: 6 = 6; em tiếp tục so sánh chữ số hàng chục: 2 < 5 nên 620 < 650.

Tương tự em điền được như sau:

a) 620 < 650b) 483 > 433c) 582 < 852
d) 714 < 801e) 1000 > 975g) 670 = 600 + 70

2: a) Nối 4 điểm trong hình dưới đây theo thứ tự các số từ lớn đến bé.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Sau khi nối, em nhận được chữ cái ………

Trả lời: 

a) Em thấy 4 số 573; 375; 735; 537 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 735; 573; 537; 375 nên em thức hiện nối như sau:

b) Sau khi nối, em nhận được chữ cái N.

3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Ở vườn quốc gia có bốn chú khỉ là: khỉ mốc, khỉ đuôi vàng, khỉ mặt đỏ và khỉ đột.

Trong ba tháng đầu năm, bốn chú đó đã ăn số quả chuối như sau:

Khỉ mốc: 360 quả;

Khỉ đuôi vàng: 365 quả;

Khỉ mặt đỏ: 356 quả;

Khỉ đột: 350 quả.

a)   Chú khỉ nào ăn nhiều quả chuối nhất?

A. Khỉ mốc

B. Khỉ đuôi vàng

C. Khỉ mặt đỏ

D. Khỉ đột

b) Chú khỉ nào ăn ít quả chuối nhất?

A. Khỉ mốc

B. Khỉ đuôi vàng

C. Khỉ mặt đỏ

D. Khỉ đột

Trả lời: 

4 số 360; 365; 356; 350, em thấy: 350 < 356 < 360 < 365 vậy: số lớn nhất là 365 và số bé nhất là 350 nên chú khỉ đuôi vàng ăn nhiều quả chuối nhất và chú khỉ đột ăn ít quả chuối nhất.

a)   Em khoanh vào B

b) Em khoanh vào D

4: Ở một hiệu sách có bán ba loại sách như sau:

Sách Toán học có 428 trang;

Sách Ảo thuật có 1 000 trang;

Sách Khoa học có 482 trang.

Ba bạn Nam, Việt và Rô-bốt vào hiệu sách mua ba cuốn sách khác nhau. Biết Nam mua cuốn sách có nhiều trang nhất và Việt mua cuốn sách có nhiều trang hơn cuốn sách của Rô-bốt.

Nối tên mỗi bạn với cuốn sách đã mua.

Trả lời:

Em thấy: 428 < 482 < 1 000

Nam mua cuốn sách có nhiều trang nhất nên Nam mua sách Ảo thuật 

Việt mua cuốn sách có nhiều trang hơn cuốn sách của Rô-bốt nên Việt mua sách Khoa học

Rô-bốt mua sách Toán học

 Em nối như sau:

Bài 53 So sánh các số Bài 53 So sánh các số

Xem bài giải trước: Bài 52. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Xem bài giải tiếp theo: Bài 54. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x