Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 84 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

16 + 3831 + 4977 + 238 + 92
42 – 2780 – 56100 – 89100 – 4

Trả lời:

\[ \begin{array}{rr} &16 \\ + & \\ &38\\ \hline &54\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &31 \\ + & \\ &49\\ \hline &80\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &77 \\ + & \\ &23\\ \hline &100\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &8 \\ + & \\ &92\\ \hline &100\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &42 \\ – & \\ &27\\ \hline &15\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &80 \\ – & \\ &56\\ \hline &24\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &100 \\ – & \\ &89\\ \hline &11\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &100 \\ – & \\ &96\\ \hline &4\\ \end{array} \]

Bài 2. Nối các phép có kết quả bằng nhau:

Bumbii Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 84 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 84 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Bài 3. >, <, =

67 + 10 … 76 + 10              45 – 6 … 46 – 5

33 + 9 … 38 + 3                  86 – 40 … 80 – 46

Trả lời:

67 + 10 = 77; 76 + 10 = 86, vì 77 < 86 nên 67 + 10 < 76 + 10

45 – 6 = 39; 46 – 5 = 41, vì 39 < 41 nên 45 – 6 < 46 – 5

33 + 9 = 42; 38 + 3 = 42 nên 33 + 9 = 38 + 3

86 – 40 = 46; 80 – 46 = 34, vì 46 > 34 nên 86 – 40 > 80 – 46

Bài 4. Tính:

50 + 10 + 40                34 + 8 – 12 … 20

100 – 80 + 70               51 – 6 + 35 … 10

Trả lời:

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = 20 + 70 = 90

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80

Bài 5. a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

Bài giải

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

Bài giải

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Trả lời:

a) Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

    85 – 36 = 49 ( quả)

Đáp số: 49 quả xoài

b) Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

    27 + 18 = 45 ( cây)

Đáp số: 45 cây vải
Bài 48: Ôn tập về phép

Xem bài giải trước: Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20
Xem bài giải tiếp theo: Bài 49: Ôn tập về hình học và đo lường
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x