Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 82 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 = …7 + 8 = …6 + 5 = …
3+ 9 = …8 + 7 = …5 = 6 = …
12 – 9 = …15 – 7 = …11 – 6 = …
12 – 3 = …15 – 8 = …11 – 5 = …

Trả lời:

9 + 3 = 127 + 8 = 156 + 5 = 11
3+ 9 = 128 + 7 = 155 = 6 = 11
12 – 9 = 315 – 7 = 811 – 6 = 5
12 – 3 = 915 – 8 = 711 – 5 = 6

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 82 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 82 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Bài 3. >, <, =

8 + 8 … 8+ 5                     9 + 7 … 7 + 9

14 – 6 … 14 – 7                  17 – 8 … 18 – 7

Trả lời:

8 + 8 =16; 8+ 5 =13, vì 16 > 13 nên 8 + 8 > 8+ 5

14 – 6 = 8; 14 – 7 =7, vì 8 > 7 nên 14 – 6 > 14 – 7

9 + 7 = 16; 7 + 9 = 16 nên 9 + 7 = 7 + 9

17 – 8 = 9; 18 – 7 = 11, vì 9 < 11 nên 17 – 8 < 18 – 7

Bài 4. a) Tính:

6 + 6 +4 = …  ( A)                 16 – 8 + 8 = … ( A)

7 + 7 + 3 = … ( S)                  18 – 9 – 2 =  … ( L)

5 + 9 – 4 = … ( O)

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô trống, em sẽ biết thêm một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam

171610716
     

Trả lời:

a)

6 + 6 + 4 = 12 + 4 = 16  ( A)

16 – 8 + 8 = 8 + 8 = 16 ( A)

7 + 7 + 3 = 14 + 3 = 17 ( S)

18 – 9 – 2 = 9 – 2 =  7 ( L)

5 + 9 – 4 = 14 – 4 = 10 ( O)

b) Dựa vào kết quả ở câu a em điền như sau:

171610716
SAOLA

Bài 5. a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

Bài giải

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò?

Bài giải

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Trả lời: 

a) Huyền nhặt được số vỏ sò là:

   16 – 7 = 9 ( vỏ)

Đáp số: 9 vỏ sò

b) Bức tranh thứ hai được ghép từ số vỏ sò là:

   8 + 9 = 17 ( vỏ)

Đáp số: 17 vỏ sò
Bài 47: Ôn tập về phép

Xem bài giải trước: Bài 46: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x